Tillmann J. A.: Az eseményhorizonton túl

Terek, kultúrák, távlatok
Typotex kiadó, 2018, 216 oldal

Szöveg: Botzheim Bálint

Tillmann József új könyvében a tőle megszokott széles látókörű szemlélettel a térérzékelés, a kultúra és a politika tükrében tárgyalja a jelenkori európai népvándorlást, a migrációt, melynek hatásai mindhárom területet érintik. A könyvben a Térérzék, Kultúra és Más távlatok című fejezetek mindegyikében 5-6 írást olvashatunk melyek önálló esszéként is megállják a helyüket. Együtt viszont egy szerteágazó problématérképet jelenítenek meg, melyben Európa jövője a tét. Izgalmas felvetésekkel, kortársak és klasszikusok gondolatainak összevetésével tárja fel a témát és annak társadalmi mélyrétegeit. Emellett globális összehasonlítást is kapunk Amerika, Oroszország, Kína és Japán példáján keresztül. A Személyes kinézetű kitérő című rész kilép a fejezetstruktúrából, ebben a szerző a svábság példáján keresztül világít rá, hogy egy bevándorló népcsoport integrációjában milyen jelentősége van a közös kulturális gyökereknek. A családi példákon keresztül az is kiderül, hogy az otthon, a haza fogalma mennyire mást jelentett a mobilizáció és az internet előtt. A könyv fontos iránymutató lehet mindazoknak, akik a mindennapos híradások végletesen egyszerűsítő zanzáján túl a tágabb összefüggésekre, a téma európai gondolkodóinak vélekedésére és új nézőpontokra kíváncsiak. Mindezt a Typotex kiadó ízléses tipográfiával, puha kötésű kivitelben kínálja az olvasóknak.