Király Gyógyfürdő rekonstrukciója és bővítése

A tervpályázat eredménye

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által kiírt nyílt, titkos ötletpályázat a Király Gyógyfürdő rekonstrukciójára és bővítésének tervezési munkáira a Magyar Építőművészek Szövetsége szakmai közreműködésével került lebonyolításra.

A Király Gyógyfürdő az egyetlen olyan, nemzetközi jelentőségű, napjainkban is üzemeltetett fürdő a fővárosban, melyet Buda török megszállása idején építettek. Vízellátása az építéskor és jelenleg is a Szent Lukács gyógyfürdő térségében feltárt hévvizes kutakból történt. Az épületegyüttes ókori rétegekre épült, három karakteres periódusban érte el mai formáját (török kor, barokk kor, klasszicista), 1956-ban régészeti feltárások történtek a helyreállítás előtt, ami alapjául szolgált a későbbi helyreállításoknak. A tudományos kutatásokra alapozott, és dokumentált, hosszú évtizedek alatt felújított épület, a forráshiányok miatt mindig csak részleteiben volt képes megújulni és megoldani az aktuálisan felmerülő problémákat. A beérkezett pályaművek jelentős száma bizonyítja, hogy jelen ötletpályázatra alapulva aktuális és szükséges egy teljes épületegyüttesre kiterjedő komplex rekonstrukció, nívós helyreállítás és bővítés.

1. díj: 3h Építésziroda Kft., tervezők: Csillag Katalin, Gunther Zsolt, Boromissza Júlia, Kállay Gábor, G&B Plan Kft.: Bukovics János

„Helyfoglalása, az új épület kontúrjának, léptékének, tömegének tömbön belüli kijelölése képletszerűen tiszta. Ebből egyenesen következik, hogy a megjelenés határozott, következetes, a formálás, az építészeti eszköztár mindezt erősíti. (…) A funkcionális rend mintaszerű, érthető, átlátható. Ebbe beletartozik a gépészeti terek, gazdasági helyiségek leosztása, kapcsolatrendszere is. A bejárat elegánsan kialakított. Az új épületrészek szerkesztettsége egységes. Ennek a nagyvonalú, áttekinthető téri rendnek ára van: a parkoló és az úszómedence a térszín alá kényszerül, ami technikai, technológiai nehézségeket és költségesebb kivitelezést eredményez. (…) A belső térszervezés logikus, a fürdő egységek fejlesztése, leválasztása, az elválasztott beléptetés megoldott. A törökfürdő felújítása és a barokk rész átalakítása a török fürdő előtereként művészettörténeti tanulmánnyal alátámasztott, átgondolt. Az öltözők telepítése, kialakítás példaértékű. A terv koherens, minden részletében következetesen végiggondolt. Céljait, döntéseit egyszerűen, több oldalról alátámasztva fogalmazza, magyarázza. Az építészeti eszköztára sokrétű, a lehetőségek közül a felújítás, átalakítás, új építés eltérő szempontrendszerének megfelelően érzékenyen szelektál. Az előadásmód nagyban segíti a megértést, a koncepció állításainak, és a tervezési folyamat során meghozott döntések közötti okokozati összefüggések érdemi átláthatóságát, követhetőségét.” (részlet a zsűri értékeléséből)


2. díj: Archikon Kft., tervezők: Nagy Csaba, Pólus Károly, Bognár Gergely, Botos András, Dobos Bence László, Pásztor Ádám, Tőrös Ágnes, Várhidi Bence, Varga Mátyás

„Az új épületrész hangsúlyos az együttes szempontjából, a pályázó a morfológiai szempontból szellősebb belső udvari pozícióba nagy, nehéz kubust illeszt. A klasszicista udvar déli oldala felől is jól érzékelhető a kiemelkedő tömeg. Földszinten tartott gépészeti területekkel közvetlen az öltöző-kapcsolat a medencével, viszont közvetett az egyéb fürdőspecifikus attrakciókkal. (…) A medence-tér vizuális kapcsolatot tud tartani a klasszicista udvarral, ugyanakkor zajosabb élettere elválik az intimebb, csendesebb világtól. A főbejárat az eredeti helyén marad, elegáns-tágas megérkezés, lépcsőházak súlypontba kerültek. Értékes elképzelés, hogy a klasszicista udvar köré szerveződik a gyógyászati rendeltetés. Apró, de a kerengő hatás erősítő mozzanat a térelhatárolás síkjának kimozdítása az oszlopsor tengelyéből. A főközlekedési zónától legmesszebb eső terület – étterem – külső megközelítésű, szélső pozíciója ellenére erénnyé is válhat a funkció-mixben, ha a megfelelően színvonalas közterületi kapcsolattal a fürdőzés utáni időtöltés színtere lesz. Az ún. „török udvar” a telek sarkán ál-udvar, kerítés-jellegű kiegészítése egy történeti szempontból nőtt kompozíciónak, mely inkább eltakarja, mint kiemeli ennek a negatív saroknak az előnyeit. (…) A belsőépítészet bemutatott szintje színvonalas, érdekes elgondolás az átrium öltöző- emeletének finom és könnyednek tűnő leválasztása a „török pihenőtértől”, elválasztva a relaxációt a mozgalmas, funkcionális világtól.” (részlet a zsűri értékeléséből)


3. díj: Gereben Marián Építészek Kft., tervezők: Gereben Péter, Marián Balázs, Barta Gyöngyi, Bódi Gergely Gergő, Dormán Miklós, Ivicsics Júlia, Oszlányi Soma, dr. Haris Andrea, Mészáros Olivér, Mohácsi Sándor

A történeti együttest kiegészítve teljesen beépíti a telek délnyugati negyedét és a török fürdőhöz kapcsolódó, fallal határolt kertet alakít ki a Fő utca – Ganz utca szögletében. A főbejáratot áthelyezi a klasszicista szárny tengelyébe. A történeti struktúrákhoz jól igazodó, gazdaságos beépítés nem veszi figyelembe a római út esetleges nyomvonalát, de tágas, kelet-nyugati tengelyű 25 m-es új úszómedencét tervez. Az új vendégbejárat elhelyezése megfelelő, de az öltözőzóna kialakítása nem optimális. A keretes továbbépítés rendezett összképet biztosít az együttesnek. (…) Szerkezeti megoldásai racionálisak, az üveg-gerendás hullámzó üvegtető szép építészeti megoldás. (…) A történeti szövet kortárs továbbszövését célzó (keretes beépítésű) fürdő-fejlesztés és bővítés erős hangulatú belső világot hoz létre, amely a történetiségre ráerősítő, karakteresen megfogalmazott kortárs építészettel párosul.” (részlet a zsűri értékeléséből)