Budapest holnap holnapután

Kerekes György

Budapest holnap holnapután
Recenzió a tanulmánykötetről

Fontos kötetről van szó, hiszen a tanulmányok olyan kérdéseket vetnek fel, amelyekről hosszú évek óta nem sikerült a szakma gyakorlóitól ilyen összegyűjtött formában leírt véleményt olvasni. Ez a kötet egy lépést …

A Beethoven-kiállítás és az új monumentális törekvések

Marian Bisanz-Prakken

A Beethoven-kiállítás és az új monumentális törekvések, 1902–1905

Gustav Klimt Beethoven-fríze és Max Klinger Beethoven-szobra a Secession 14. kiállításán, 1902

A Szépművészeti Múzeumban januárig látható a Nuda Veritas. Gustav Klimt és a bécsi Secession kezdetei 1895–1905 című …

A meztelen igazság

Beliczay Zsuzsa

A meztelen igazság
Klimt fakultásképei a normalitás és a nemi szerepek korabeli meghatározásainak tükrében

A Secession 24. kiállítás apszisépítménye (téralakítás. Josef Plecnik)

Bécs kulturális életét hosszú időkre meghatározta az a bőséges történeti forrásból ismerhető botrány, mely Gustav …

Építészet(politika) egy makropolisz kiépülésében

Hajdú Ildikó

Építészet(politika) egy makropolisz kiépülésében
Miskolc és Nagy-Miskolc

Szinte minden magyar város küzd azzal az örökséggel, melyet a szocializmus politikai-gazdasági ideológiája, majd az újabb politikai, gazdasági és szellemi környezetbe átforduló világ számára teremtett. Különösen igaz Miskolcra, mely a …

Körkérdés az építészet feladatáról

Kultúra, jövő, felelősség

A folyóirat szerkesztősége körlevélben kereste meg a magyar kulturális, tudományos és társadalmi közélet neves képviselőit, hogy mondják el véleményüket a kortárs magyar építészet jelenéről, feladatáról és lehetséges jövőjéről. A kérdéseket és a válaszokból egy-egy rövid részletet …

Opponencia

Skardelli György: Harmadik fejezet

Opponencia a Szépművészeti Múzeum térszín alatti bővítésének építési engedélyezési tervéhez

A Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése körüli viták és események 2010 tavaszán az építészeti kommunikáció témakörének szinte minden lehetséges oldalát megjelenítették. Skardelli György opponenciájának egy …

Szépművészeti gondolatok

A Múzeum Café 2009/2010. december-januári száma több írásban is foglalkozik a Szépművészeti Múzeum tervezett bővítésével. Pro és kontra érvek, a tervezőkkel és a hivatali vezetőkkel készített interjúk, hosszabb-rövidebb vélemények szólnak a téma kapcsán városképről, Budapest jövőjéről. Ezekből az írásokból …

Az építészeti közélet délibábja: a nemzetközi tervpályázat

Rostás Zoltán

Az építészeti közélet délibábja: a nemzetközi tervpályázat

Sok gond és kevés munka jut manapság a magyar építésztervezőknek. Az építőipar folytatódó recessziója, a gazdasági visszaesés mögött az építészeti tervezési piac ugyan ilyen, vagy annak számait még inkább meghaladó …

Párhuzamos történetek

Bán András – Szegő György

Párhuzamos történetek – adalék
Szépművészeti Múzeum, Rombolás-létesülés

A Szépművészeti Múzeum aktuális történetéhez kívánkozik az a 2004-ben született kiállítási koncepció is, amely az – egyelőre fel nem újított – Román Csarnok „beépített történelmét” emelte ki. …

Városmakettek, építészeti kiállítások és a helyi politika

Polyák Levente

Városmakettek, építészeti kiállítások és a helyi politika

Az elmúlt időszakban a Műszaki Egyetem aulájában volt látható a hosszú ideje tartó elzártságából ébredő hatalmas Budapest-makett. Megtekintése mellett azon is el kellett gondolkodnunk, hogy hol helyeznénk el a makettet, …

Budapest városszövetének “díszei”

Benkő Melinda

Budapest városszövetének „díszei”

A Párizsi Magyar Intézetben 2010 márciusában a kortárs magyar építészet elmúlt 15 évét bemutató kiállítás kísérőrendezvénye volt Az újornamentika című konferencia. Az írás a szerzőnek erre az alkalomra összeállított francia nyelvű előadása alapján készült. …

Házak, emberek és fotók

Beliczay Zsuzsa

Házak, emberek és fotók – Steiermark, 2009 – díjazott épületek
Haus der Architektur, Graz, 2009. október 13 – november 1.

Stájerország építészeti díját kétévente osztják ki, a legutóbbi díjátadásra 2009 októberében került sor. A díjátadó mellett a …