Paks új városközpontja – városrendezési ötletpályázat

paks_palyazat

A tervpályázat kiírója

PAKS Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa György út 55-61

A tervpályázat tárgya

Paks a változó és növekvő elvárások miatt jelentős városfejlesztési feladatok előtt áll. A fejlesztések eddig kihasználatlan területek bevonását is szükségessé teszik, de annak potenciálját kihasználva a város több alul, vagy rosszul hasznosított területének fejlesztését is meg kell oldani. Az egyik legfontosabb ilyen terület Paks középpontjában található. A Táncsics-parktól a volt konzervgyári területekig, valamint a 6. főút túloldalán a Dunapartig húzódó terület újraértékelése és városszerkezetben betöltött szerepének újradefiniálása megváltoztatja a városközpont jelenlegi összefüggéseit és így a közösségi életnek a város rangjához méltó új, korszerű kereteit hozhatja létre.

A tervpályázat célja

A tervpályázat célja, hogy feltárja a tervezési területben rejlő lehetőségeket, tervezési programot adjon a terület egészére készítendő fejlesztési koncepcióhoz, illetve a szabályozási és beépítési tervhez, amelynek alapján elindulhat az egyedi létesítmények tervezése.
A tervpályázat fajtája, formája

a) A tervpályázat fajtája: NYÍLT

b) A tervpályázati eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT

c) A tervpályázat lebonyolítása

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik.

A tervpályázat lebonyolításának időbeosztása

Tervpályázat meghirdetése :2016. augusztus 1. hétfő
Helyszíni szemle időpontja: 2016. augusztus 15. hétfő14.00 óra
Kérdések feltevésének határideje: 2016. augusztus 22. hétfő
Kérdésekre adott válaszok határideje: 2016. augusztus 29. hétfő
Pályaművek beérkezésének határideje: 2016. október 19. szerda 16.00 óra
A tervpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2016. november 3. csütörtök 14.00 óra
Tervpályázat nyilvános bemutatása: 2016. november 15.
Díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművek visszaadása: 2016. december 9-ig

Az ötletpályázatot követően az ajánlatkérőt a díjazott vagy megvásárolt tervpályázatok szerzőivel szemben további megbízási kötelezettség, a pályázót további vállalási kötelezettség nem terheli.

Bővebb információ, dokumentumok: www.mek.hu