Folytonossá tett múlt

A szászvári középkori vár rekonstrukciója

Építész: Albert János
Szöveg: Okrutay Miklós
Fotók: Bujnovszky Tamás

Az északkelet-baranyai Szászvár középkori várának emléke a török kort követő évszázadokban szinte teljesen feledésbe merült, egykori létezése csupán magában a településnévben rögzült. A nyugati épületszárnyon kívül valamennyi további részlete rommá vált, az északi és a keleti palotaszárnyak, a kaputorony és a vár körítő falai is mind az enyészetté lettek. Falazata a község kőnyerő helye, belőle vélhetően a legtöbb régebbi lakóházba juthatott, másutt a várfal a később ideépülő melléképületek falaként él tovább.
A 18. század végén már úgy épült fel a falu új, barokk temploma, majd egy évszázaddal később az iskola is, hogy azok semmilyen módon sem kerestek igazodási lehetőséget, egyszerűen rátelepültek a vár déli falaira. Az egykori középkori együttes magja, a 14. században elsőként emelt nyugati palotaszárny barokk plébániaházzá alakítva vészelte át a történelem viharait, egyedüli elemként – de önmagában alig azonosítható módon – őrizve félévezrednyi múltat. A rövid történeti áttekintés alapvetően fontos a szászvári várrekonstrukció jelentőségének megértéséhez. Hiszen a legtöbb romemlékkel szemben itt érzékelhető valóságában teljes mértékben felszámolódott az egykori középkori együttes, a falmaradványokat ellepte a feltöltődő talaj, az egyedüliként állva maradt épületrész pedig a barokk kori átépítésekkel vesztette el eredeti megjelenését. Így a falkutatás és a régészeti feltárás eredményeinek ismeretében komoly kihívás a bemutathatóvá tétel arányainak, karakterének meghatározása.

Vezető építész: Albert János – 225D ÉpítészIroda Kft.
Építészek: Mersits Ildikó – Mersits Bt., Dr. Szabó Éva – Szenga Bt.
Statika: Dr. Metzing Ferenc, Legeza László
Épületgépészet: Bernula Gábor, Mészáros József, Méhes Zsolt
Épületvillamosság: Gerber Gábor
Belsőépítészet: Virágos Gábor, Dr. Lukács Zsófia
Műemléki konzulens: Schőner Lászlóné
Régészeti kutatás: Dr. Gerőné Dr. Sándor Mária, Dr. Gerő Győző, Dr. Buzás Gergely
Kőrestaurátor: Osgyáni Vilmos
Kályharestaurátor: Soós László, Szebényi Judit
Festőrestaurátor: Mauks Zoltán, Mauksné Dittrich Csilla
Megbízó: MNV Zrt.
Kivitelező: Pécsi Építő és Tatarozó Zrt.