Intermédia Terasz – az első fecske

„De mikor kezdődnek és mikor fejeződnek be az események? A dolgok az események birodalmába tartoznak-e, vagy valamiképpen különösek?”1 Szöveg: Salacz Ádám 2023. február 17. Egy akciókutatás2 kezdete az MKE Intermedia Tanszéken. A tavasz során tíz alkalommal találkoztunk diákok és oktatók, hogy közösen meghatározzuk az épület és szűk környezetének lehetséges jövőjét. A találkozók mindig az Intermédia […]

A projekttér hibrid sajátosságai

Az intermédia-oktatás térhasználati és -alakítási igényeinek építészeti összehasonlító vizsgálata képzőművészeti egyetemeken Szöveg: Salacz Ádám DLA Témavezetők: Nagy Iván DLA, Dr. habil. Sugár János DLA, Dr. habil. Szegedy-Maszák Zoltán DLA   Az elmúlt évszázadban a művészről, a művészetről és a művek befogadásáról alkotott kép folyamatosan változott, változik. Ehhez hozzájárul az alkalmazott művészeti technikák szélesedő eszköztára, ami […]

A mágia hiánya és az újra-varázslás

Valerio Olgiati és Nikos A. Salingaros gondolatainak összehasonlítása Szöveg: Erdős Imre   A világ, amely körülvesz bennünket, meghatározza gondolatainkat és életminőségünket. A legelemibb és legnagyobb hatást gyakorló impulzusok, melyeket a látásunkon keresztül képek formájában tapasztalunk meg, javarészt a minket körülvevő épített környezetből származnak. De mi határozza meg számunkra egy kép vizuális és érzelmi hatását? Mi […]

A jelen kiterjedésének vizualizációja

Kiterjesztett jelen – Átmeneti valóságok kiállítás a Ludwig Múzeumban Hornyik Sándor   A fizikai és lételméleti húrokat is pengető nagyszabású kiállítás felütése, nyitánya, illetve emblémája két fura, de mediálisan rendkívül izgalmas önarckép lehetne. Az egyik Jill Magid gyémántja, a másik meg Felsmann István családi porcelánokat összetörő dobfelszerelése. Magid önarcképe per pillanat még csak egy arany […]

Átalakuló műterem

Interjú Sugár Jánossal és Szegedy-Maszák Zoltánnal a változó képzőművészeti oktatásról és a hozzá kapcsolódó térhasználati igényekről Szöveg és fotók: Salacz Ádám A képzőművészeti oktatásban volt-e a közelmúltban olyan paradigmaváltás vagy olyan új oktatásbeli szemléletmód-váltás, ami új téri igényeket támasztott? Szegedy-Maszák Zoltán: Nyilvánvalóan alapvető változások zajlottak le a 20. század legvégén a művészetoktatás frontján, és a […]

A természet sötét oldala

Anca Benera és Arnold Estefán Természetalatti című kiállításáról   Hornyik Sándor   Amíg a természetfeletti kapcsán nagyjából mindenki képben van, vagyis tudja, hogy mi mindent szokás a természetfeletti terrénumához sorolni, addig a természetalatti jóval titokzatosabb fogalom, és izgalmas módon nem is a pszichológiához vagy az ökológiához kapcsolódik elsődlegesen, hanem az építészet antropocén elméletéhez. Anca Benera […]

Peter Halley: Heterotópia

L’accademia di Belle Arti di Venezia, Vlence, 05. 07. – 08. 10. Szöveg: Botzheim Bálint Fotók: Szegő Hanna, sajtófotók A képzőművészeti biennálé ideje alatt Velence valóságos műtárgyraktárrá változik. Szerte a városban kiállitások várják a látogatót, rengetegen kihasználják ezt az időszakot, hogy a biennálé flow-jához csatlakozzanak. A Grand Canalét határoló földnyelv tenger felé néző részében, a Zattere egyik […]

A térbeli dolgok fenomenológiai komplexitása

Gondolatok a Ludwig Múzeum Térügyek kiállítása kapcsán Hornyik Sándor Ha valaki még emlékszik a sokkolóan holisztikus A művészeten túl (Jenseits von Kunst) projektre,(1) akkor nem lesz meglepve, hogy a Spatial Affairs – Térügyek címet viselő kiállítás egy hasonlóan izgalmas ismeretelméleti barangolás lehetőségét kínálja fel a nézőnek a tér fogalma mentén. A magyarul amúgy se túl […]

Az emlékezés istennője az űrkorszakban

A Haus der Kulturen der Welt on line Mnemosyne kiállítása Szöveg: Hornyik Sándor A gépi tanulás, a mesterséges intelligencia és a hálózattudomány korszakában az emlékezés az emberi kultúra egyik legfontosabb komponense lett. Az emlékezet azonban már a mítoszok és a poézis korában is fajsúlyos eleme volt a kultúrának, hiszen az ókori görögök Mnemosyne alakjában egy […]

Aquincum-futamok

Szöveg: Zeke Gyula Fotók: Oláh Gergely Most, hogy e sorok írásába fogok, úgy vagyok, mint ama kamasz a Fürdésben – szegény kisgyermek! – mélyen a víz alatt. Nem tanultam, pedig tanulnom kellett és lehetett volna a maga és a magam idejében. Még ugyan élek, s talán fogok is még eleget ahhoz, hogy pótoljam a mulasztásomat, […]

Okos városok

Új kihívás a tervezés számára Szöveg: Antoine Picon Bármennyire is közhelyesnek hangzik, újabb mérföldkőhöz érkeztünk, amely határt jelent a digitális korszakon belül: kialakulóban van az ún. „okos városok” (smart cities), sőt, ezt továbbgondolva az „okos államok” (smart states) koncepciója, amelynek kapcsán korábban ismereten kihívásokkal szembesül az építészet, és ezen belül is elsősorban a digitális technikákhoz […]

Utópia és valóság

Hazai megvalósult megastruktúrák és szerkezeteik Szöveg: Gurdon Balázs Az 1960-tól 1990-ig tartó három évtized kétségkívül a nagy számok időszaka volt a hazai városépítészetben: soha olyan mennyiségű lakás nem épült fel még Magyarországon, és valószínűleg sokáig nem is fog épülni olyan gyors ütemben, mint ebben a harminc évben épülhetett. Korábban a technológia fejletlensége nem tette lehetővé […]