Nem fantáziára, hanem imaginációra van szükség

Ertsey Attila

Sok emlékezést olvasunk Makovecz mesterről, távozása érthetően mindenkit érint érzelmileg. A bánaton azonban itt az ideje felülemelkedni, hiszen amit létrehozott, az egy megnyitott ösvény, mely feladatot jelent.

Dobogókő, Villa Salvere, 2011– Tervek: Makovecz Imre

Közvetlen jelenléte nélkül …

A Feltámadás

Hidvégi Máté – Szalay Ákos

Makovecz Imre terve a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend budapesti templomába

A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend tagjai 2005 nyarán felkeresték Makovecz Imrét azzal a kéréssel, hogy készítsen egy alkotást a budapesti Hermina kápolna Szent Sír …

Szimbólumok az építészetben

Vásárhelyi Márta

„Szimbólumrendszereit az ember a káosz
hatalmas és idegen erőivel szemben építette fel.”
Peter L. Berger

Goya: A háború borzalmai

Tanulmányom alaphipotézise szerint a minket körülölelő szimbolikus kozmosz megteremtése elsősorban az öntudatra ébredt ember azon felismeréséből fakad, hogy …

Több mint építészet

Anthony Tischhauser

Makovecz Imre világának hátteréről

Szekszárd, Sió csárda

„1966-ban azt írta egy építész az éppen elkészült szekszárdi Sió Csárdáról, hogy a népies stílus új-művészeti ágához  tartozik. Azóta mindenki azt gondolja, hogy magyar-népies építészetet folytatok, mert náddal fedtem a …

Lechner és Makovecz

Lázár Antal

Sevilla (Spanyolország), Világkiállítás, Magyar pavilon

A két óriási egyéniség talán koruk legnagyobbjai voltak. 100 év választotta el őket, de gondolatviláguk, céljaik közösek voltak, pedig egymást személyesen nem ismerhették. Mindketten megszállottak voltak és elveikből nem engedtek. Lechner Budapesten …

20. századi művészeti törekvések a világ egységének érzékeltetésére

Kapy Jenő

Schmitt Jenő Henrik művészet vallása és az „Új Atlantisz felé” csoport

Sáros László pályaműve a velencei kiállításon, 2000

A Teozófiai Társaság müncheni, 1907 Pünkösd ünnepén megtartott kongresszusa a jelenlévők és a kortársak számára azért vált fontos eseménnyé, …

A biodinamikus kert- és mezőgazdálkodásról

Mezei Mihály

A mozgalom Rudolf Steiner 1924-ben, Koberwitzben (ma Lengyelország) tartott előadás sorozatával indult és először  Németországban, majd Ausztriában és Svájcban terjedt el. Az azóta eltelt 85 év során a világ számos országában tértek át  a gazdálkodók erre a …

A humusz-preparátumról

Mezei Ottóné

„Közvetlenül a földet kell élettel áthatni, s ez nem lehetséges mineralizálás útján; ezt csak szerves úton érhetjük el, úgy, ha a szerves anyagot olyan állapotba hozzuk, hogy az magára a szilárd földszerűre tud organizálóan hatni…” (Rudolf Steiner: …

Euritmia

Scheily Mária

„Csak az zenei, muzikális bennünk, ami nevelően tud hatni. A gyermekben formálódó plasztikusság az, amire hatnunk kell.” (Rudolf Steiner, GA 275.)

Egy londoni euritmia előadás plakátja

Legjobban a fenti idézet fogalmazza meg azt, hogy mi vezetett engem …

Szorongás nélkül tanulni

Kapy Jenő

Néhány gondolat a Waldorf-iskoláról

„Az egész világban – és nálunk Magyarországon is – beértek azok a változások, amelyeket épp a Waldorf-iskola javasolt és valósított meg először, …és amelyek azóta kutatások eredményeiként is igazolták létjogosultságukat. Legyen szó akár …

Az antropozófia művészete

Németh Gilda

Rudolf Steiner egyik táblarajza

Rudolf Steiner születésének 150. évfordulójára Európa számos városában művészeti programokat, kiállításokat megemlékezéseket rendeztek. A média cikkeiben az „emberiség tanítójaként” említi az antropozófia megalapítóját. Életútja egy különleges embert ismertet meg, aki az élet számos …

Miért és hogyan? M. C. Escher „szimmetria látomásainak” története

Stettner Eleonóra

A műhelyen készült két kaleidociklus

A történet a Pécs Ars Geometrica 2008 Konferencián kezdődött. Abban az évben nem tartottam előadást, így volt időm és lehetőségem sok előadást meghallgatni és alaposan elgondolkodni a hallottakon. Több előadás foglalkozott az …