Round Question about Architecture

Kultúra, jövő, felelősség

A folyóirat szerkesztősége körlevélben kereste meg a magyar kulturális, tudományos és társadalmi közélet neves képviselőit, hogy mondják el véleményüket a kortárs magyar építészet jelenéről, feladatáról és lehetséges jövőjéről. A kérdéseket és a válaszokból egy-egy rövid részletet …

Opponencia

Skardelli György: Harmadik fejezet

Opponencia a Szépművészeti Múzeum térszín alatti bővítésének építési engedélyezési tervéhez

A Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítése körüli viták és események 2010 tavaszán az építészeti kommunikáció témakörének szinte minden lehetséges oldalát megjelenítették. Skardelli György opponenciájának egy …

About the Extension of Museum of Fine Arts

A Múzeum Café 2009/2010. december-januári száma több írásban is foglalkozik a Szépművészeti Múzeum tervezett bővítésével. Pro és kontra érvek, a tervezőkkel és a hivatali vezetőkkel készített interjúk, hosszabb-rövidebb vélemények szólnak a téma kapcsán városképről, Budapest jövőjéről. Ezekből az írásokból …

About International Competitions

Rostás Zoltán

Az építészeti közélet délibábja: a nemzetközi tervpályázat

Sok gond és kevés munka jut manapság a magyar építésztervezőknek. Az építőipar folytatódó recessziója, a gazdasági visszaesés mögött az építészeti tervezési piac ugyan ilyen, vagy annak számait még inkább meghaladó …

Parallel Histories

Bán András – Szegő György

Párhuzamos történetek – adalék
Szépművészeti Múzeum, Rombolás-létesülés

A Szépművészeti Múzeum aktuális történetéhez kívánkozik az a 2004-ben született kiállítási koncepció is, amely az – egyelőre fel nem újított – Román Csarnok „beépített történelmét” emelte ki. …

City Models, Architectural Exhibitions and Local Politics

Polyák Levente

Városmakettek, építészeti kiállítások és a helyi politika

Az elmúlt időszakban a Műszaki Egyetem aulájában volt látható a hosszú ideje tartó elzártságából ébredő hatalmas Budapest-makett. Megtekintése mellett azon is el kellett gondolkodnunk, hogy hol helyeznénk el a makettet, …

The “Ornaments” of Budapest

Benkő Melinda

Budapest városszövetének „díszei”

A Párizsi Magyar Intézetben 2010 márciusában a kortárs magyar építészet elmúlt 15 évét bemutató kiállítás kísérőrendezvénye volt Az újornamentika című konferencia. Az írás a szerzőnek erre az alkalomra összeállított francia nyelvű előadása alapján készült. …

Houses, People and Photos

Beliczay Zsuzsa

Házak, emberek és fotók – Steiermark, 2009 – díjazott épületek
Haus der Architektur, Graz, 2009. október 13 – november 1.

Stájerország építészeti díját kétévente osztják ki, a legutóbbi díjátadásra 2009 októberében került sor. A díjátadó mellett a …

Message of Ferencváros

Pálinkás Edit

A városfejlesztés tanulságai a Ferencváros 200 éve című kötet alapján

Ferencváros 200 éve címmel gazdag dokumentum-anyagot, adattárat és izgalmas városfejlesztési elképzeléseket tartalmazó kötet jelent meg a Ráday Könyvesház gondozásában. A műfajilag nehezen besorolható kötet (várostörténet, fejlesztéspolitika, építészeti …

The House of Futurism

Szilágyi Ákos

A futurizmus háza

A futurizmus eretneksége a fin du siécle szimbolista-szecessziós művészetvallásával szemben mindenekelőtt abban nyilvánult meg, hogy az élet (…) saját formáinak, saját esztétikai értékeinek nevében és jegyében tagadta az élettel szembeállított és ezáltal „öröknek” nyilvánított …