(Magyar) Kassa építészete a két háború között (1918–1948)

(Magyar) A modern építészet elfogadásának és elterjedésének előfeltételei Szlovákiában – ahogyan Csehországban is – folyamatosan alakultak ki a 19. és a 20. század fordulóján. Jelentős hatást gyakorolt ebben az irányban az önálló Csehszlovák Köztársaság megalakulása 1918-ban.

(Magyar) A fal utóélete

(Magyar) A Bernauer Strassét a 19. században még Berlin egyik átlagos külvárosi utcájaként ismerték. A 20. században szomorú hírnevet szerzett: Berlin kettészakított várostestének jelképe lett. Németország második világháborús veresége után a győztes hatalmak a 20-as években kialakult nagy berlini kerületek határvonalai alapján osztották fel a fővárost…

(Magyar) Participáció és építészet Berlinben

(Magyar) Milyen szintjei és formái lehetnek a participációnak? Hogyan járulhat hozzá az identitásképzéshez, és milyen pedagógiai lehetőségek rejlenek benne? A következőkben berlini példákon keresztül a használók bevonásának lehetséges módjait és formáit tekintem át…

(Magyar) „Jobban megérteni Berlint“

(Magyar) A holland nagykövetség majd egy évszázadon át bérleményekben, illetve vásárolt, de kevéssé személyre szabott épületekben székelt Berlinben. A követség első bérleményéből, a Vosstrasse 16-ból 1920-ban költözött át az erre a célra megvett Rauchstrasse 10-be, melyet a második világháborúban részben bombatalálat ért.