Magyar Építőművészet // Hungarian Architecture

A régi-új Magyar Építőművészet // Hungarian Architecture a magyar kulturális élet egyik legrégebben fennálló, 2013-ban 100. évét ünneplő folyóirata, alapvető kordokumentuma, amely Magyarországon egyedülálló módon, vezérfonalát üzleti szempontok helyett az építészeti minőség és a kultúra mentén fogalmazza meg. Olyan átfogó képet ad a kortárs hazai és nemzetközi építészet eredményeiről, amely a szakma folyamatos fejlődésében, az oktatásban, a konkrét tervezői gyakorlatban és – az építészet hagyományainak megfelelően a műfajokat összefogó – általános vizuális műveltségben egyaránt iránymutató, illetve tájékozódást biztosít, a szakmának és az érdeklődő szélesebb közönségnek egyaránt.

A régi-új Magyar Építőművészet // Hungarian Architecture folyóirat elkötelezetten követi a tudományos publikációk etikai normáit, összhangban a Committee on Publication Ethics alapelveivel. A publikációs folyamat során minden résztvevőnek, a szerzőknek, a szerkesztőknek, a felkért lektoroknak és szakértőknek magukra nézve kötelezően be kell tartaniuk a tudományos publikációra vonatkozó etikai normákat. A beküldött kéziratok közléséről lektori véleményezés alapján a főszerkesztő dönt. (double blind review)

Célok és tematikák

A régi-új Magyar Építőművészet // Hungarian Architecture folyóirat tudományos igényű épület-elemzéseket,  esszéket, az építészet tudományos eredményeit bemutató eredeti tanulmányokat, kéziratokat illetve építészeti vagy az építészet társterületeivel foglalkozó könyvelemzéseket fogad be közlésre. Az Utóirat melléklet építészetelmélet és -történet, örökség- és műemlékvédelem, rehabilitáció, rekonstrukció, revitalizáció, belsőépítészet, design, urbanisztika, szakrális építészet, tájépítészet, környezetpszichológia, köztérfejlesztés, építéstudomány, mérnöki szerkezetek, környezettudatos, fenntartható építészet, építészeti innováció, társművészetek és társtudományok, innovatív technológiai újdonságok, az épített környezettel kapcsolatos filozófiai, térelméleti, esztétikai, ökológiai és szakmai és szakmapolitikai tárgyú eredeti tanulmányokat  fogad be közlésre. A beküldött kéziratok közléséről lektori véleményezés alapján (double blind review) a főszerkesztő dönt.