Előzmények

Szöveg: Gerle János

Szalagház, helyszínrajz

A Magyar Építőművészet „Tendenciák” számában (1984/1) Moravánszky Ákos összefoglaló cikke említi egyetlen utalással Zalotay Elemér szombathelyi szputnyikmegfigyelő állomását és képpel idézi fel a sárvári cipőgyári irodaházat is. Különös számomra, hogy amíg a folyóirat e …

Modern építészet és asztrológia

Ösztönösség és tudatosság Zalotay Elemér építészetében

Szöveg: Szegő György

Zalotay-ház, Ziegelried, Fotó: Lugosi Lugo László

Nemrégiben módom volt azt a referenciaépületet megismerni, amelyet Zalotay Elemér a svájci Ziegelriedben saját lakóházaként megépített. Zalotaynak is, az épületnek is – mivel a …

Ház-simogató

Szöveg: Gerle János

Zalotay-ház, Ziegelried, Fotó: Nagy Bálint

Az egyik francia tévétársaság 2002-ben filmet forgatott néhány európai ország általuk kiválasztott épületeiről. Svájcot Zalotay Elemér háza képviselte volna, azonban a svájciak ezen annyira megütköztek, hogy egyrészt sikeresen lebeszélték a forgatócsoportot …

Talált tárgy föld és ég között

Szöveg: U. Nagy Gábor

Szputnyikmegfigyelő állomás, Szombathely, 1968, 1973, Fotó: U. Nagy Gábor

Előadásom címe egy 2000-ben az Őrségben és a Felvidéken megrendezett Mesteriskolás kétnapos látogatáskor keletkezett, amit megelőzött találkozásom ezzel az épülettel körülbelül 1990-ben. Lőrinczi Zsuzsa kért meg, …

Zalotay-legendárium

Szöveg: Mújdricza Péter

Zalotay Elemér: A Margitszigeti Park ellenpólusa, 1995, Reprodukció: Hajdú József

A fáma szerint egy hatvanas évekbeli budapesti tervpályázaton Zalotay műleírása azzal kezdődött volna, hogy a Gellért-hegy megmarad…
„Ja, az a pasas – hallhatjuk még ma is …

Zalotay 80 – Közeli és távoli párhuzamok

Építészet-fenomenológiai vizsgálódások

Szöveg: Sólymos Sándor

Szputnyikmegfigyelő-állomás, Szombathely, 1968, 1973

Zalotay Elemér munkásságáról 2005. november 9-28. között kiállítást láthattunk a Hajós utcában, az N&n galériában. Erre a kiállításra jelentős rajz és fotóanyagot gyűjtöttek a kiállítás kurátorai már 2005-ben. Idén, amikor …

Levél Zalotay Elemérhez

Szöveg: Czeiner Gábor

Zalotay Elemér: Gyűrűház, Szombathely, 1968, Reprodukció: Hajdú József

Nem szeretném közhellyel kezdeni, de itt mégis muszáj. Az idő gyorsvonati sebességgel rohan, pedig mintha csak tegnap lett volna, amikor először találkoztunk Szombathelyen. A Mérnök-Orvos-Pedagógus (MOP) házban néztél …

A szükség mint építészeti program

Szöveg: Szemerey Samu

Szalagház, lakóegység, 1960-as évek eleje, reprodukció: Hajdú József

Az újabb kori építészet történetét árnyékként írja körül a szükség mint tervezői program. Az árnyék formája és iránya korszakonként változott, a rászorulók körülhatárolása, felismert vagy feltételezett igényei és …