Építészlét Magyarországon 2010

2009 decemberében, a komplex 2. rajzolás véghajrájában felismertem, hogy a diplomát másképp szeretném csinálni. Egy pályázati felhíváson felbátorodva kerestem meg az ELTE Szociális Munka Tanszékét azzal az ötlettel, hogy a diplomatervem előkészületeként egy szegény faluban szeretnék társadalmi munkát végezni.

A közök jövője

A BME Építészmérnöki Karának Urbanisztika Tanszéke 2010 nyarán falukutató tábort szervezett ötödéves diákok részére. A kutatási terület a szlovén-magyar határvidék, ezen belül pedig Zala megye Hetés tájegysége volt. A kistérség településeit alacsony lakosságszám és a határ közelségének hatása jellemzi, a vizsgált falvak közt a nagyjából 800 fős Csesztreg…

Mintagazdaság Uszkán

Diplomára készülődve olyan programot kerestem, amiért hosszabb távon is lelkesedni tudok. Azt biztosan tudtam, hogy vidéki témát választok, így vidékfejlesztésről kezdtem el írni előzetes kutatási anyagomat. Dolgozatírás közben találtam rá a Falufejlesztési Népjóléti Program Egyesületre, az ő programjukra készült a diplomatervem.

Társadalmi fenntarthatóság

Balatonfüred Ófalu történeti településközpontjával 2009 őszén kezdtünk el foglalkozni a BME Építészmérnöki Kar Lakóépülettervezési Tanszékén. A tervező szakirányos 4. éves hallgatók Kiskomplex c. tervezési kurzusában hirdettünk tervezési feladatot erre a helyszínre. A tantárgy keretében az építészeti tervezés komplexitását tanulmányoztuk.

Végítélet a Végítélet felett

Egy kis jász falu a hitéletét templomfestéssel kívánta erősíteni: képet akart a falra. Művészi alkotást, amelyet meg is kapott Aba-Novák Vilmostól. A végeredmény ugyan sokakat meghökkentett, hisz eltért a magyar falusi templomokban megszokott, barokkos nyájasságtól. Ennek ellenére a viharos vitákban kitartottak az expresszív alkotás mellett…

Lépték és léptéktelenség az érzékelés tükrében

A tér érzékelésével, leírásával sok tudományág foglalkozik, az építészet viszont (szinte csak) tervezi, anélkül, hogy definiálná annak határait, törvényszerűségeit és emberre gyakorolt hatását. A tér fogalmát az építészet a mai értelemben csak a 19. század végétől, illetve a 20. század elejétől használja egyes nyelveknek a mai értelemben vett tér fogalma…

Egy Lechner Ödön levél körül

Mindig nagy öröm, ha Lechner Ödön műveivel vagy az életmű eddig föl nem tárt, be nem mutatott új elemeivel találkozhatunk. Legutóbb az Európai Unió Tanácsa Magyar Elnökségéhez kapcsolódó kiállítás, illetve az ahhoz készült katalógus kapcsán: Barcelona Brussels Budapest 2011. Ebből lényegileg kiderül a mindig sejtett azonos minőség, hogy e három meghatározó építésznek…

Alapkönyv

A szerző azon tudósok szűk köréhez tartozik, aki diszciplínája tárgyát az apró részletekig ismeri, de ugyanakkor azt saját terepén is, és a társtudományok felől tekintve is: egybelátja. Nem csak a címben szereplő térség épületeit, de a zsinagóga-fogalom és -épülettípus teljes történetét, és azon belül a mi régiónk, s benne Magyarország vallás- és építészettörténetét…