• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Alapkönyv

    Szegő György

    Alapkönyv
    Klein Rudolf: Zsinagógák Magyarországon, 1782-1918

    A szerző azon tudósok szűk köréhez tartozik, aki diszciplínája tárgyát az apró részletekig ismeri, de ugyanakkor azt saját terepén is, és a társtudományok felől tekintve is: egybelátja. Nem csak a címben szereplő térség épületeit, de a zsinagóga-fogalom és -épülettípus teljes történetét, és azon belül a mi régiónk, s benne Magyarország vallás- és építészettörténetét is egységként kezeli, összefüggéseiben tárja az olvasó elé. A zsinagógák több évezredes – illetve szűkebben másfél évszázados – alakváltozásai mögött a változó megrendelői elképzeléseket is képes megjeleníteni, saját fotóival láttatni. Két évtizeddel Gazda Anikó úttörő, de korai halála után félbemaradt kutatásainak eredményeit (a felmérés és a települések statisztikai adatai először csak sokszorosított kötetben volt elérhető) folytatva, most az egyetemes építészettörténet rendszerébe illesztve láthatjuk. Az egykori száraz terepmunka szikár rajzai most az építészettörténetet és -filozófiát nemzetközi terepen is oktató professzor grandiózus összefoglalásában valósággal felragyog.