Polivalens használat

A multifunkcionális tervezési gyakorlat alternatívája Szöveg: Müllner Péter A hatvanas évek elejére világossá vált, hogy a használók építészettel kapcsolatos igényei és a szakmagyakorlók mindennapi tevékenysége között óriásira nőtt a távolság. A szakadék csökkentésére, a funkcionalista tervezői gyakorlat alternatívájaként a kor építészei és építészetteoretikusai számos különböző megoldási javaslatot dolgoztak ki. A tanulmányban ezek közül azokat a […]

Város a tájban – táj a városban

A tájfogalom a magyar várostervezői gondolkodásban (1930–1955) Szöveg: Oláh Gábor Bár a Magyar Építőművészek Szövetségének első kongresszusa 1951 októberében a szocialista realista-fordulat ceremoniális és egyben utolsó stádiumát volt hivatott kifejezni, az új építészeti stílus elméletének és gyakorlatának hazai adaptációja lényegében kidolgozatlan volt. A legnagyobb zavart nem is a Szovjetunió építészetének tanulmányozása és átültetése vagy a […]

Villanapló

A Walter Rózsi-villa építése és újjáépítése Szöveg: Sebestyén Ágnes Anna A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK) új kiállítóhelye, a 1071 Bajza utca 10. alatti Walter Rózsi-villa várhatóan 2022 első felében nyitja meg kapuit a látogatók előtt. Jelenleg a ház felújítása és a villa nyitókiállításának az előkészítése zajlik. Az előkészületben lévő kiállítás […]

Egy árnyékban rekedt életmű

Dvořák Ede építész élete és munkássága Szöveg: Tóth Enikő Az építészeti tervezés igazi csapatmunka. Ahogy a kortárs épületekért is népes építészirodák felelnek, úgy a dualizmuskori építőművészet nagy neveivel jegyzett művek mögött is számos építész és rajzoló munkája rejlik. Az irodákban foglalkoztatott tervezők közül nem mindenkinek volt ambíciója önálló műterem alapítására, azonban olyan esetről is olvashat […]

„A mindenség egy részben – a rész a mindenségben”

Máriási Iván munkanaplója (1970) Szöveg: Dr. Gáborjáni Szabó Péter A Máriási Iván Kozmosz gobelinjének karton munkájához készült munkanapló nem magyarázat, nem a kevésbé értők számára szolgáló útmutatás, hanem egy szerkesztő elv megteremtésének folyamatáról, az alkotó és mű bensőséges viszonyáról készült megragadó kinyilatkoztatás. Ennek legszebb részleteit szeretném az olvasó elé tárni, ami nemcsak egy izgalmas műhelymunka […]

Láthatóvá tett történelem

A sümegi vár helyreállítás-története Szöveg: Koppány András A sümegi vár modern kori története közel hetven éves. E helyreállítás-történet egyben látlelete az ezen időszakban a műemlékek megóvása és hasznosítása érdekében tett beavatkozásoknak. Modern „periódusok” ezek, melyeknek egymáshoz való viszonya töredezett, és sokszor pusztán a használhatóság érdekében tett építések és bontások jellemezték őket, nem a műemléki helyreállítás. […]