• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Egy árnyékban rekedt életmű

    Dvořák Ede építész élete és munkássága

    Szöveg: Tóth Enikő

    Az építészeti tervezés igazi csapatmunka. Ahogy a kortárs épületekért is népes építészirodák felelnek, úgy a dualizmuskori építőművészet nagy neveivel jegyzett művek mögött is számos építész és rajzoló munkája rejlik. Az irodákban foglalkoztatott tervezők közül nem mindenkinek volt ambíciója önálló műterem alapítására, azonban olyan esetről is olvashat a kutató, amikor a mester meghálálta az alkalmazott hűségét, lehetőséget adva egy sikeres önálló karrier építésére.

    Dvořák Ede építész Czigler Győző sikeres és sokat foglalkoztatott műtermében, annak égisze alatt tervezett 22 éven át. A mindössze 55 éves korában elhunyt Czigler ráhagyta irodáját, hiszen amellett, hogy a munkatárs szakmai téren főnöke teljes bizalmát élvezte, jó barátságban álltak egymással. Dvořák a főnöke halála utáni évek nagy részét is Czigler-épületek befejezésével töltötte és terveiért gyakran díjazást sem kért, vagy azt az agglegény Czigler törvényes örököseinek, nővérének és unokahúga családjának adta át. Legismertebb műveként a Gerster Kálmánnal közösen felépített Széchenyi fürdőt tartjuk számon, amely egy, Czigler által 1884-ben elkezdett, városligeti artézi fürdő-projekt eredményeként született meg. Szintén Dvořák fejezte be a sátoraljaújhelyi, fiumei, nagyszebeni törvényszéki palotákat, a gyulai József Főherceg Szanatóriumot, dr. Vámossy Károly ügyvéd Budapest VIII. Bródy Sándor utca 27., Csávássy Kiss Janka Budapest VIII. Baross utca 28. szám alatti bérházát, a munkácsi Tours-i Szent Márton székesegyházat, a nagyszalontai Arany János Emlékegyesület múzeumát, a nyitrai Vármegyeháza átépítését, a sátoraljaújhelyi Szent István templom bővítését, továbbá részt vett a lágymányosi Műegyetem fizikai pavilon és a szombathelyi múzeum terveinek véglegesítésében. A Czigler-tanítvány, s egy ideig szintén a mesternél tevékenykedő Komor Marcell éppen a félbehagyott munkák önzetlen befejezése miatt jellemezte a Széchenyi fürdőről szóló, Ezrey álnéven megjelent cikkében Dvořákot önfeláldozóan hűséges, becsületes altruistaként, amelyhez hasonlót alig lehetett találni a maga korában.