Szerzői útmutató

 

Célok és tematikák

A Régi-új Magyar Építőművészet folyóirat tudományos igényű épület-elemzéseket,  esszéket, az építészet tudományos eredményeit bemutató eredeti tanulmányokat, kéziratokat illetve építészeti vagy az építészet társterületeivel foglalkozó könyvelemzéseket fogad be közlésre. Az Utóirat melléklet építészetelmélet és -történet, örökség- és műemlékvédelem, rehabilitáció, rekonstrukció, revitalizáció, belsőépítészet, design, urbanisztika, szakrális építészet, tájépítészet, környezetpszichológia, köztérfejlesztés, építéstudomány, mérnöki szerkezetek, környezettudatos, fenntartható építészet, építészeti innováció, társművészetek és társtudományok, innovatív technológiai újdonságok, az épített környezettel kapcsolatos filozófiai, térelméleti, esztétikai, ökológiai és szakmai és szakmapolitikai tárgyú eredeti tanulmányokat  fogad be közlésre. A beküldött kéziratok közléséről lektori véleményezés alapján (double blind review) a főszerkesztő dönt. 

 

Kéziratok benyújtása

A kéziratokat a szerkesztőség email címére kérjük küldeni: epitomuveszet_at_gmail.com

A kéziratok terjedelmét minden esetben egyeztetni szükséges a szerkesztőkkel. Az Utóiratban közölt tanulmányok tipikus terjedelme 10- és 25000 car. között mozog.

A tanulmányokhoz kérünk magyar és angol nyelvű absztrakt-ot is benyújtani 800-1500 car. terjedelemben.

 

Hivatkozások

A szövegben felhasznált forrásokat, más szerzők munkáit lábjegyzetekben kérjük hivatkozni. Első alkalommal teljes formában kérjük a hivatkozást, ugyanazon szerző újbóli hivatkozását rövidítve, szerző, évszám jelöléssel.

 

Példák:

Könyv

Szegő György: Teremtés és átváltozás. HG & Társa Kiadó, Budapest, 1996. 115.

Crook, J. Mordaunt: William Burges and the High Victorian Dream. The University of

Chicago Press, 1981. 316.

 

Folyóirat

Crompton, Andrew: The architecture of multifaith spaces: God leaves the building.

The Journal of Architecture, Vol. 18, No. 4, 2013, 474–496, 493.

Szepesi György: A garázsokkal szerencsém volt, Népszabadság, 1975/33., 79.

Sonnenberg Emil Munkácsy-utczai bérpalotája. Magyar Építőművészet – Magyar Pályázatok 1906/4. 1. 25-29.

 

Tanulmánykötet, antológia:

Eco, Umberto: Function and Sign: The Semiotics of Architecture In: Leach, Neil (szerk):

Rethinking Architecture, A reader in cultural theory. Routledge, 1997, 173–190, 179.

 

Adatvédelem

A publikációs folyamat során megadott személyes adatokat más célra, harmadik félnek nem adjuk át.

 

Jogi információk

Lapalapító (1903) és kiadó: Magyar Építőművészek Szövetsége

1088 Budapest Ötpacsirta u 2.