Múzeumra várva

Építészeti Múzeum mindeddig csak gyűjteményi formában létezett Magyarországon. Az idei ősszel lezajlott Múzeumi Negyed ötletpályázat részeként végre körvonalazódik egy önálló kiállítóhelyekkel, kutatóközponttal, tudományos bázissal és rendezett gyűjteményépítéssel teljes építészeti központ megvalósítási terve, ami a mostani elgondolások…

Építészeti központ vagy építészeti múzeum?

Összegző kiadványban mutatja be történetét az Architekturzentrum Wien. Az 1993-ban alapított intézmény húsz év alatt az építészeti közélet legfontosabb színterévé vált, és a modern- és kortárs művészetek múzeumait befogadó belvárosi MuseumsQuartier egyik szárnyában működik. Azt hihetnénk, hogy a legjobb helyen van. Az összefoglalóból…

A poszt-kritikai építészet mibenlétéről

Az építészetelméletben az 1960-as évektől jelent meg egyfajta kritikai megközelítés, mely különböző arányokban vegyítette a modernitás társadalompolitikai és a modernizmus esztéti-kai értékelését. Ezek összekapcsolásából és részben hatásosságuk növelése érdekében a kritikai elméletet több-kevesebb sikerrel megpróbálták átültetni…

Kő kövön. Dávid Ferenc köszöntése

Dávid Ferenccel 1977 őszén találkoztam először. Az Országos Műemléki Felügyelőségen Sallay Marianne és ő fogadott, amikor tanárunk, Tóth Sándor javaslatára Mentényi Klárival bemutatkozó látogatást tettünk az intézményben, a tanulmányi ösztöndíjunk és a végzésünk utáni műemlékes állásunk megbeszélése ügyében.

Kő kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjára

A Dávid Ferenc művészettörténész tiszteletére összeállított kétkötetes tanulmánygyűjtemény 85 magyar és osztrák szerző, az ünnepelt kutatási területeihez kapcsolódó régészeti-, építészet- és művészettörténeti kutatások eredményeit gyűjti össze. Az építészettörténeti esettanulmányok sora mellett ikonográfiai, stílustörténeti…

Az ablakoktól a portálokig

Rész és egész. Az épület alkotóeleme, ugyanakkor önmagában is egységes egész. Legszebb darabjai belesimulnak a ház homlokzatába, de hangsúlyeltolódással el is ronthatják annak összképét. A kirakatszekrények engedélykötelessége módot ad évtizedek portálépítési gyakorlatának feltárására, amely sok tanulsággal szolgálhat…

Építve tanítani

Design-build stúdió – Új utak az építészképzésben címmel került sor az elmúlt év végén Berlinben arra a szimpóziumra,1 amely az építészoktatás nemzetközi trendjének egyik erősödő szegmensét teszi kitapinthatóvá. A rendezvény aktualitása ugyanis annak köszönhető, hogy az utóbbi években világszerte megnőtt az egyetemek építészeti karain…

Globalizált törzsek kommunikációja

A frankfurti Weltkulturen Museum megnyitotta antropológiai gyűjteményét a kortárs művészet és a design számára, és a múzeum épületéhez csatlakoztatva, kialakított egy a gyűjteményére építő atelier programok befogadására alkalmas projektteret. Ez a kezdeményezés talán nem is történhetett volna jobb időzítéssel, hiszen a törzsi kultúra…