Az organikus társadalomról

Szöveg: Miklóssy Endre Tisztelettel emlékezve Miklóssy Endrére, aki lapunk szerzője, több tematikus Utóirat számunk szerkesztőtársa is volt, sokoldalú és igen jelentős urbanisztikai tevékenysége mellett szeretnénk felidézni gondolkodásának történelemfilozófiai vonulatát is, amellyel írásaiban a városok működésével együtt a társadalom, a demokrácia működését is vizsgálja. Az alábbi írás a dr. Kiss István emlékére összeállított, A cselekvés állama […]

A templom megtisztítása

Templomok alakváltozásai és megújításuk értelmezése a Biblia alapján Szöveg: Schneller István A keresztény templom ősformája annak a jeruzsálemi háznak a felső szobája, ahol Jézus a zsidó Húsvét ünnepe előtt a feláldozott pászkabárányt az utolsó vacsora alkalmával elfogyasztotta. A keresztény kultusz csúcspontja az utolsó vacsora, vagy más néven az eucharisztia (hálaadás) megismétlése. Ez pedig Jézus Krisztus […]

Design

A fogalom evolúciója a posztindusztriális korban Szöveg: Szilágyi B. András Ha a design/dizájn fogalmát vizsgáljuk a magyar művészeti közbeszédben, azt láthatjuk, hogy megjelenését követően úgy idomult a magyar helyesírás szabályaihoz, hogy tulajdonképp teljes értelmezési spektrumát még le se fordítottuk. Fogalmainkat viták, szakmai konfliktusok, tudományos értelmezési ellentétek, ideológiai konnotációk és az ezek feloldásából eredő konszenzusok alakították. […]

Architecture Copy Paste

Mindenki másol Felix Madrazo and Winy Maas: Copy Paste. The Badass Architectural Copy Guide Szöveg: Debreczeni Péter Felix Madrazo és Winy Maas Copy Paste. The Badass Architectural Copy Guide című könyve egy mostanában egyre gyakrabban fölvetődő kérdéssel, a jogos vagy jogosulatlan másolással foglalkozik az építészeti tervezés kapcsán. Óvodás koromban visszatérő konfliktusforrás volt, hogy ki kiről, […]

Csomópont

Medgyaszay István és Hültl Dezső pályájának találkozásai Szöveg: Karácsony Rita Medgyaszay Istvánt, a vasbetonépítés magyar úttörőjét jelentős kutatói és tervezői tevékenységgel a háta mögött nevezték ki a Műegyetem magántanárává 1927-ben. Ettől kezdve nyílt lehetősége arra, hogy a gyűjtőútjain és saját tervezői feladatai során szerzett tapasztalatait megossza az érdeklődő hallgatósággal. Az 1920-as években is érvényben lévő […]

A historizmus mestere

Dr. Pilkhoffer Mónika: Lang Adolf építész munkássága. TERC, Budapest, 2017, 216 oldal Szöveg: Jeney András Pilkhoffer Mónika a Pécsi Tudományegyetem történész képzettségű adjunktusa, akinek neve építészettörténészként régóta ismert. Első nagy terjedelmű monográfiája 2004-ben jelent meg Pécs századfordulós építészetéről, ezt néhány éven belől két másik, szintén Pécs építészetével foglalkozó kötete követte. Legújabb munkája Lang Adolf (1848–1913) […]

SOS Brutalizmus

Mentsük meg a betonszörnyeket DAM, Frankfurt, 2017. november 9. – 2018. április 2. Szöveg: Szegő György Fotók: DAM Az 1950-es, 60-as, 70-es évek brutalista építészetét először tekinti át világpanoráma-kiállítás. A mentőszándék mögött a Frankfurti Építészeti Múzeum és a Wüstenrot Alapítvány összefogása áll. Egy kiinduló adatbázis 1000 példával és modellekkel szélesíti ki a tárlat fotó- és […]