Az építkezés természetes határai

Magyarország kinőtte a biokapacitását Szöveg: Antal Z. László A modern társadalmak újfajta viszonyt alakítottak ki a természettel, amely lehetőséget adott számukra a természet határainak átlépésére. Ennek a határátlépésnek egyik következménye, hogy a fejlett ipari országokhoz az elmúlt közel száz évben a lakások száma és mérete gyors ütemben növekedett és a lakások felszereltsége gyökeresen átalakult. E […]

Integrált fenntarthatóság

A világ helyzete 2013, Föld Napja Alapítvány, 460 oldal Szöveg: Pálinkás Edit A fenntartható szó használatának gyakorisága arra utal, hogy a környezetvédelmi kulcsfogalom beépült a mindennapi kultúrába. A túlzott használat révén azonban a szavak elvesztik valódi jelentésüket és hatásukat. A Worldwatch Institute sorozatának 2013-as kötete a fenntartható jelző körüli sztereotípiák megkérdőjeleződését és jelen ismereteink szerinti […]

Óvatos útkeresések a 21. században

Lakótelepsors 1. La Villeneuve, Grenoble Szöveg: Benkő Melinda Az Európai Unió városmegújításainak egyik kiemelt témája a lakótelep. Nyugat-Európában a lakásállomány 8-10%-a, míg Közép- és Kelet-Európában országonként változó arányban, de 15-60%-a a lakásoknak a 60-as évek eleje és a 80-as évek vége között épült paneles lakótelepeken van. Magyarország hivatalos adatai szerint az országos átlag 17%, azonban […]

Cities Revis(it)ed

A város újrafelfedezése Szöveg: Kissfazekas Kornélia „…Nem voltak egyes külön épületek, amelyek a szívéhez nőttek, hanem az egész… életének legnagyobb városélménye volt. Céltalanul és kétségbe esve bolyongott, azzal az érzéssel, hogy a város még ezer és ezer csodálatos részletet rejteget..” (Szerb Antal: Utas és holdvilág) Utazunk. Ki így, ki úgy. Van, aki hosszasan készülődik, bedekkert […]

Különutas magyar szocreál

Egy láthatatlan történet Szöveg: Sylvester Ádám Amikor az ötvenes években született politikai-társadalmi viszonyokról olvasunk, és azon belül az építész szakma eseményeiről, rengeteg adatot találunk. Mégis valami fontos hiányzik az egészből. A hatvanas években induló fiatal építészként jómagam ezt a hiányzó üzenetet történetesen megkaptam, mivel benne voltam a „családban”, akikkel ez történt. Amit megtudtam, az mindent […]

Szovjet stílusdiktátumok helyett

A Műegyetemi Campus R épülete Szöveg: Urbán Erzsébet Rimanóczy Gyula nagyobb léptékű tervezői munkássága 1948-tól kezdődött. Az elsők között lépett az állami megrendelések kötelékébe. Ekkor kapta a feladatot a Gépészmérnöki Kar épületének megtervezésére, melyet tervezőtársával, Kleineisel Jánossal készített el. „A magyar építészek többsége megkísérelte elkerülni a szovjet stílus-diktátumok követését. (…) klasszicista előképeket, köztük az 1920-as […]

Műegyetem – a történeti Campus

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem történeti Campusa, Budapest, 2013 Szöveg: Csengel-Plank Ibolya A Pro Progressio Alapítvány főtámogatásával és a BME kiadásában 2014 első heteiben jelent meg a Műegyetem történeti Campusát bemutató kétnyelvű kiadvány. Hiánypótló mű, hiszen a műszaki és a technikai tudományok, illetve az építészet felsőfokú oktatási intézményének ilyen átfogó építészettörténeti és reprezentatív feldolgozása […]

Borvendég Béla (1931-2014)

Búcsú a sokszínű elnöktől Idén február 1-jén eltávozott közülünk Borvendég Béla, a Magyar Építőművészek Szövetségének örökös tiszteletbeli elnöke, a BME címzetes egyetemi tanára. Élete összekapcsolódott a magyar építészettel és jelenkorunk kultúrtörténetével. Eseményekben és tettekben gazdag élete nem volt átlagos, talán egy Krúdy regény főhőséhez hasonlított. 1942-1950 között a budapesti Árpád Gimnázium tanulója volt. Visszaemlékezéseiben mindig […]

Sinkó Katalin (1941-2013)

Sinkó Katalin (1941-2013) Tanulmányrészletével emlékezünk a művészettörténészre Elhunyt Sinkó Katalin, a hazai művészettörténet és muzeológia egyik legjelentősebb kortárs alakja. Tudományos érdeklődése kezdettől fogva a 19. század művészeti jelenségeire irányult. A kultúra jelenségeit mindig egymással szoros kapcsolatban, tudományközi szemlélettel és nyitottsággal vizsgálta, tárgyalta. Nevéhez a Magyar Nemzeti Galéria több nagyszabású kiállítása fűződik. A Magyar Nemzeti Galéria […]