Az épület-tárgy intenzitása

Simon Mariann

Gondolatok a kompaktlemez kapcsán

Az ezredforduló informatikai technológiai fejlődése és a párhuzamos kulturális változások, a látvány társadalom térnyerése az a két ok, amely ma ismét felveti az építészet anyagtalanságának vagy épp anyagszerűségének, tárgyszerűségének kérdését. A buborékok, hajtogatott, …

Összetettség és ellentmondás az építészetelméletben

Kerékgyártó Béla

Moravánszky Ákos és M. Gyöngy Katalin építészetelméleti sorozatáról

A szerzők az első magyar kötet bevezetőjében hangsúlyozzák, hogy nyitott tárgyalásmódra: az építészeti gondolkodás fontos csomópontjainak kijelölésére, s rétegzettségének bemutatására törekednek. Az olvasót tájékoztatni, vezetni szeretnék, s egyben részvételre, …

Tanulás és kommunikáció

Kapy Jenő

A 21. századi iskolaépítészet kérdései

Nagy változások vannak jelen az építészetben világszerte a 20-21. század fordulóján. Divat paradigmaváltásról beszélni, és ennek a váltásnak a kibernetika és az anyagipar óriási felfutása mellett a társadalmi gondolkodásban is megjelenő okai …

Új épületek az új oktatáshoz

Vágó Krisztina

Kis ország nagy víziói: a modern dán iskolaépítészet az elmúlt évtizedben

Minden kultúrának megvan a saját oktatási módszere, de ezekről nem sokat tudunk. A lakóházak, villák tervezése globális trendeket követ: a modern villaépítészet ritkán kötődik helyhez és …

Fenntartható ház? Természetesen!

Medgyasszay Péter

Hogyan határozható meg Magyarországon a “fenntartható ház” kritériumrendszere, fenntarthatók-e a passzívházak?

Nem kérdéses, hogy az épületeink energiafogyasztását radikálisan csökkenteni kell. Nagyon kézenfekvőnek tűnik, hogy az európai mintákat követve, a rendkívül alacsony energia igényű passzív ház technológiát átvegyük …

Kortárs magyar építészet

Építészeti Fesztivál a Párizsi Magyar Intézetben

Radványi György a párizsi építészeti fesztivál (lásd. A Szcéna és Esszé rovatokat) konferenciájának előadásaiból válogatott szövegeket. Az előadásokból kiemelt gondolatok és idézetek alapján az Utóirat olvasói szinte a tudományos esemény részeseivé válhatnak.

Zichy-kódex, …

Modern, posztmodern – és azután?

Gerald Kertesz

A bécsi Institut für Wissenschaft und Kunst nagy hagyományú tudományos periodikája 1997-ben tematikus különszámot szentelt A modernitás esztétikájának. Itt jelent meg dr. Gerald Kertesz filozófiaközpontú tanulmánya a posztmodernről. Noha bő tíz év telt el azóta, a professzor …

A Bauhaus francia- és magyarországi fogadtatása

Benjamin Subtil

Molnár Farkas kubusai az iskola vizsgálatának megfelelő kiindulópontjai, mivel áttekintést adnak az oktatásról, az iskolához kötődő személyekről és az egyidejűleg létező különböző irányzatokról, a nemzetközi összefüggésekről és azok jelentőségéről, illetve a történelmi avantgárd irányzatok felbomlásáról. Molnár Farkas …