A magyar falu építészeti hagyománya

Vannak-e a falunak építészeti hagyományai? Ha vannak, milyen előtörténet hitelesíti azokat? Milyen jellemzői vannak, amelyekről felismerhetőek? Mi köze van az általános néphagyományokhoz, és a gondolkodáshoz? Miért kerültek ezek a hagyományok veszendő és már-már megtagadott állapotba? És egy napjainkra jellemző kérdéssel…

A közép keresése

Meggyesi Tamásnak ez a tanulmány-gyűjteménye vázlatos áttekintés fél évszázados, nagy kiterjedésű életműve fölött, amelynek a summázatát, úgy hiszem, megadta írásom címe. A könyv legnagyobbrészt egy urbanista „külső” közelítése a „középhez.” Ő azonban fontosnak tartotta, hogy beszéljen a belső közelítésről is…

Eltűnő értékek nyomában – építészet ez is…

A szöveg szerkesztett változata Winkler Barnabás székfoglaló előadásának, amely a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémián, az MTA Felolvasóteremében, 2010. március 8-án hangzott el. Winkler az értékmentés és az építészet kapcsolatáról szól, saját életútjáról és arról a tevékenységről, melyet a HAP Galéria megalapítójaként és vezetőjeként…

Térdarabok

A Svájcban élő Moravánszky Ákos a kortárs svájci építészet egyik különleges építész párosa, Valentin Bearth és Andrea Deplazes legutóbbi munkáinak kapcsán ír a regionalizmus, a hely és az épület viszonya, anyag és technológia kölcsönhatása témáiról. Moravánszky hat épület elemzésével jut közelebb az építészeti gondolkodás alapköveihez.

Rudolf Steiner 150 éve

Az antropozófia megalapítója, a modern szellemtudomány atyja, Rudolf Steiner 150 éve született. Az évfordulóra ebben az összeállításban több írással is emlékezünk. Lendvay Miklós, a mozgalom Magyarországon megjelenő folyóiratának, az Antropozófia című lapnak főszerkesztőjeként foglalja össze Steiner hatását korunkra…

Az épület lénye

Az építés drámája maga az antropozófia. Az, ahogyan az eszme megragadható, ahogy egzisztenciát nyer a földi létben, ahogy a szellem inkarnálódik az anyagban, ahogyan egy hely gyógyítóvá lesz, ahogyan egy szociális összműködés létrehoz egy fizikai burkot, mely misztériumhely, a családi élet misztériumának helye.

Az antropozófiai orientációjú építészetről

Rudolf Steiner a különféle szakterületekről kérdésekkel hozzá fordulók számára segítő iránymutatásokat adott, az előadásai nyomán az ő gondolkodásmódja, az antropozófiai szemlélet iránt érdeklődő hívei vagy közvetlen válaszként vagy újabb előadásokban kaptak személyes impulzust a gyakorlati életben folytatandó tevékenységükhöz.

A mindennapok alkímiája – Rudolf Steiner

A 20. század nagyhatású reformere, Rudolf Steiner (1861–1925) születésének 150. évfordulóját életműve bemutatásával ünnepli a bécsi MAK. Steiner az általa alapított „titkos tudománynak” mind axiómáit, mind filozófiáját képes volt a hétköznapi használathoz alkalmazni: a Waldorf-pedagógia a biodinamikus mezőgazdaság…

Fogyasztói vagy kritikus?

Leonardo da Vinci Utolsó vacsorája, számos reneszánsz palazzo, a Pinacoteca di Brera klasszikus festményanyaga: Milánó sokféle kulturális kinccsel büszkélkedhet, mégsem tartják nagy művészeti központként számon. Inkább iparáról vagy a nemzetközi divatban betöltött helyéről ismert. A szó tág értelmében a design évszázados hagyományokra tekint vissza…

A múzeumok új bázisai

Az ezredfordulón olyan gyorsan alakul át a világ vezető társadalmainak – s a feltörekvő gazdasággal az ezek nyomába eredő középmezőny, de az őket kiszolgáló harmadik világ lakosságának – életmódja is, hogy a tegnap világának tárgyai és műtárgyai egyre gyorsuló tempóban le- vagy éppen felértékelődnek. És utóbbiak kerülnek a gazdag világ…