A zsidó vallásreform építészeti tanúja

Az óbudai zsinagóga Szöveg: Klein Rudolf, Nagy Gergely Fotók: Klein Rudolf Európában csak kevés olyan zsidó imahely létezik, amely az óbudai zsinagógánál meggyőzőbben és megindítóbban bizonyítja a zsidó vallásreform folyamatát. A szabadon álló zsinagóga két ütemben épült: az első még a zsidó vallás reformját megelőző időszakra esett, a másik a reform kiteljesedésének idejére, így az […]

Érték(újra)teremtés

Kolostorok újrahasznosítása és továbbélése kortárs építészeti beavatkozások segítségével Szöveg: Varga Bianka A kereszténnyé váló középkori Európa első kolostorai óta, a rendek és rendházak sorsa párhuzamosan alakult az egyház történetével. Az egyházak társadalmi–közéleti–politikai pozícióinak megváltozása szinte természetszerűleg hozta a legjelentősebb oktatási, szociális és egészségügyi tevékenységet folytató szerzetesrendek és ingatlanjaik helyzetének megváltozását. Szerzetesrendek azonban ma is működnek. […]

Nő építészek a szocialista érában (1945–1989)

Egy frissen megjelent angol nyelvű tanulmánygyűjteményről Szöveg: Kerékgyártó Béla Hogyan nyertek teret, és mi volt a szerepük a nő építészeknek a szocialista tábor országaiban? Volt-e lényeges különbség ebből a szempontból a Nyugat és Kelet-Európa között? E kérdéseket járja körül a Routledge kiadónál Simon Mariann és Mary Pepchinski szerkesztésében nemrég megjelent kötet. Mint a szerkesztők bevezetőjükben […]

Az észleletek váltakozásából kialakuló építészeti élmény

Tadao Ando St. Louis-i galéria épületében Szöveg: Losonczi Anna Az írás olyan épületekről szól, ahol az időbeliség kulcsszerepet kap, mert a téregyüttes hatása az épület időben elhúzódófelderítésével teljesedik ki. A mozgás és a többszöri látogatás során tapasztaljuk meg az épület különböző olvasatait időbeli és térbeli kontextustól függően. Ez a jelenségnem tapasztalható bármely épület esetén, de […]

Magasházak Budapesten

Szöveg: Körmendy Imre A magas épületek építése mindenkor a hatalom kifejezése volt (egészen visszamenve az időben utalhatnánk a Biblia írójának értelmezésére, Bábel tornyára, ahol az akkori emberiség az Isten fölé akarta ezzel magát helyezni). A középkor itáliai városállamaiból ismerjük a gazdag családok vetélkedését abban, hogy kinek a lakótornya magasabb. A vetélkedés odáig fajult, hogy az […]

A MÉSZ a 21. században

Beszélgetés a MÉSZ jövőjéről, Építészpince 2017. január Szöveg: Zöldi Anna, Botzheim Bálint A MÉSZ új elnöksége legfontosabb feladatának tekinti, hogy a hazai építésztársadalom időről időre megújuló, a szakma állapotváltozásaira érzékenyen reagáló, hiteles szervezete legyen. Ettől a szándéktól vezérelve, az új elnökség informális és szervezett formában keresi a lehetőségét, hogy a tagságot aktivizálva, véleményüket kikérve a […]