• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Láthatóvá tett történelem

    A sümegi vár helyreállítás-története

    Szöveg: Koppány András

    A sümegi vár modern kori története közel hetven éves. E helyreállítás-történet egyben látlelete az ezen időszakban a műemlékek megóvása és hasznosítása érdekében tett beavatkozásoknak. Modern „periódusok” ezek, melyeknek egymáshoz való viszonya töredezett, és sokszor pusztán a használhatóság érdekében tett építések és bontások jellemezték őket, nem a műemléki helyreállítás.
    A vár egyre romló állapota, az eredeti középkori falak és a későbbi helyreállítások és épített modern kiegészítések, rekonstrukciók folyamatos pusztulása, roncsolódása újból és újból szükségessé tette az épületegyüttesén végzett munkát. A 2016-ban meginduló Nemzeti Kastély- és Várprogram keretében – amelynek hátterét az 1773/2016. Kormányhatározat alapján a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív program adja – újabb helyreállítás kezdődött. A programot a vár vagyonkezelője, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. valósítja meg. A tervezési program a vár teljes épületegyüttesével kívánt foglalkozni, megvizsgálva nemcsak a fejlesztési lehetőségeket, hanem a falazatok állapotából adódó állagmegóvó munkák szükségességét is.