Nosztalgia a Valódi után

A művészettörténet és a visual studies problematikus viszonya Szöveg: Keith Moxey „Amikor a valódi többé már nem az, ami volt, a nosztalgia veszi át teljes jelentését” Jean Baudrillard: The Precession of Simulacra Az elmúlt húsz év művészetelméleti írásainak egyik legjellemzőbb vonása, hogy számos kritika foglalkozik „a művészet, a művészettörténet és az esztétika végé”-nek gondolatával. Az […]

Interdiszciplinaritás és vizuális kultúra kutatás

Szöveg: W. J. T. Mitchell Amikor az Art Bulletin felkért, hogy írjak valamit az interdiszciplinaritásról, könnyű feladatnak tűnt. Már csak azért is, mert már tizenhét éve szerkesztek egy interdiszciplináris kritikai és elméleti, humán- és társadalomtudományi folyóiratot. Emellett (másokkal együtt) a művészettörténet diszciplináris peremén dolgozom az „ikonológia” (a mediatizált képek általános tudománya), vagy még tágabban a […]

W. J. T. Mitchell képi fordulata

Szöveg: Hornyik Sándor A Critical Inquiry főszerkesztője és a University of Chicago professzora a vizuális kultúra kutatás egyik közismert – ha nem a legismertebb – apologétája. Pályáját célszerű a legsikeresebb és legtöbbet hivatkozott kötete, az 1994-es Picture Theory felől nézve ismertetni. Ennek első fejezetében vezeti be Richard Rorty linguistic turn-je nyomán a pictorial turn fogalmát. […]

Vizuális kultusz

A Star Wars kora Szöveg: Hornyik Sándor Állítólag a TV és a mozi a vizuális kultúra kutatás legjobb terepe. Talán elegendő e tekintetben a Helyszínelők illetve a Mátrix megidézése. Mindkettő számtalan allegorikus és szimbolikus utalást tartalmaz a látás, a látvány, a látszat és a megfigyelés konceptualizálásával és tematizálásával kapcsolatban. A Helyszínelők a technoscience korának nyomozati […]

Maus az alagútban

Maus / Art Spiegelman Szöveg: Aknai Katalin „– Artie! Gyere fogd egy percig, amíg elfűrészelem! –Hüpp – Miért sírsz Artie? Fogd jobban azt a fát! – El-elestem, és a haverok faképnél hagytak. – (Letette a fűrészt) – Haverok? A haverjaid ?… Ha egy hétre bezárod őket egy szobába, és nem adsz nekik enni… Meglátod ki […]

Holokauszt és vizuális kultúra

Szöveg: Turai Hedvig A holokausztról nálunk Kertész Imre Nobel-díja, majd az emlékközpont megnyitása idején, a hatvanadik évforduló megemlékezései kapcsán esett minden korábbinál több szó. Ez az évforduló már nem olvadhatott úgy bele a hallgatásba, mint történt ez az ötvenedikkel. Igaz, még ez a megemlékezési folyamat sem a nyilvánosság előtt zajlott. Olyannyira, hogy nem lehetett tudni […]

Egy talált tér berendezése

Szöveg: Bán András A Ludwig Múzeum Budapest − Kortárs Művészeti Múzeum évek óta kevéssé artikulált, ám gyakorta indulatos szakmai vita fókuszában állt, nem kiállítási elképzelései, nem gyűjtési gyakorlata miatt, hanem egy politikai helyzetbehozás okán: múzeumalapítás történjen-e az új Duna-parti betontömbben, s ha igen, milyen módon, mely célok mentén szerveződve, pénzelve, avagy egy meglévő intézmény számára […]

A látás iskolája

Múzeum és vizualitás Szöveg: Ébli Gábor A konkrét gyűjteményen és intézményen túl, lényegét tekintve a múzeum egyfajta látásmódot jelent – fogalmazta meg azóta széles körben osztott véleményét Svetlana Alpers. E felfogásban a múzeum úgy kezeli és mutatja be tárgyait, hogy a látogató azokat műtárgyként szemlélje. A múzeumra tehát továbbra is igaz, hogy időgép, amely utazást […]

Vizuális kultúrák – a kezdetekről

Szöveg: Hornyik Sándor „Amire a vizuális reprezentációk kutatóinak pillanatnyilag szüksége van – ha továbbra is új, zavarbaejtő kérdéseket akarunk feltenni ahelyett, hogy szó szerint reprodukáljuk a kanonizált ismereteket – az az egymással konfliktusba keveredett terek forrongása, az ismeretlen brutális csapása, még akkor is, ha a kialakuló intellektuális perpatvar pokolinak tűnik.” Michael Anne Holly (1) Mítoszokról, […]

A vizuális kultúra genealógiája

Egy lehetséges kronológia Szöveg: Hornyik Sándor A vizuális kultúra akadémia diskurzusa valamikor a nyolcvanas évek végén bontakozott ki. Egyetlen konkrét kezdőpontot nehéz lenne meghatározni. Michael Anne Holly, Norman Bryson, W. J. Thomas Mitchell és Martin Jay tevékenysége egyként fontosnak tűnik, de a névsor még tovább bővíthető. Ehelyett állítottam össze az alábbi kronológiát. Aby Warburggal és […]

A Visual Culture magyar nyelvű irodalma

Aknai Katalin: Mi volt? Mi van? Mi marad? (Korreferátum Bán András Csak a képek maradnak ránk című előadásához.) In: Vizuális Kultúra Konferencia (CD-Rom). Vizuális Kultúra Kutatócsoport, Magyar Iparművészeti Egyetem, 2004. (1-4.) Alpers, Svetlana: Hű képet alkotni. Holland művészet a 17. században. (Fordította: Várady Szabolcs) Corvina, Budapest, 2000. Bal, Mieke: Vizuális esszencializmus és a vizuális kultúra […]

Rovatköszöntő

A nyelvi-, a kulturális- és a képi fordulat után immáron a Visual Culture világában élünk. Rochester és Irvine (University of California) után ma már Calcuttától Oslóig számtalan helyen oktatják a vizuális kultúrát, a diskurzusnak fontos és rangos akadémiai fórumai is vannak, ahol olyan nemzetközileg elismert professzorok tanulmányai olvashatók, mint W. J. T. Mitchell, Mieke Bal […]