Haláli nők

Varga Rita kiállításairól Szöveg: András Edit Ha van a kortárs műkritikának specifikus feladata, talán abban áll, hogy a látszólag egyszerű vizuális állítások szövevényességét, hatásmechanizmusát, kulturális beágyazottságát feltárja, s ezáltal tudatosítja, hogy csapdákat rejt a képek megítélése első, látszólagos jelentésük alapján – miközben a szinte átláthatatlan képözönben olyan szigeteket jelöl ki, ahonnan a képek egy csoportja […]

Vizuális kultúra: dilemmák és feladatok

Szöveg: Horányi Attila Bevezetés Az alábbi tanulmány tárgya a vizuális kultúra, célja pedig az, hogy bemutassa annak egy lehetséges, szisztematikusságra és történetiségre egyaránt törekvő megközelítését. Úgy vélem ugyanis, hogy a vizuális kultúra – bármit értsünk is e szókapcsolat alatt – jelenleg nincsen abban a helyzetben, hogy egyértelműen meghatározható legyen: legfeljebb megközelítések lehetségesek. Nincsen ebben a […]

Technorealista ponyvaregény

Cseke Szilárd festményei Szöveg: Hornyik Sándor Az ekphrasis – de legalábbis Clement Greenberg – óta kísérti a literátusokat a képek hatalma és totális dekódolásuk kivitelezhetetlensége. Talán a képregény sem véletlenül őrzi népszerűségét a hangosfilm korában. Sőt bizonyos tekintetben a belső recyclingon túl a képregények szállítják a legjobb muníciót a filmipar számára. A filmes képregény-adaptációk nemcsak […]

Vizuális pragmatizmus egy virtuális világ számára

Egy konstruktivista manifesztum 1 Szöveg: Barbara Stafford Az újabb akadémiai retorika telítődött az elutasítás, a revízió és a forradalom kifejezéseivel; de manifesztumokkal (legyen szó még akár bizonyos tanok visszavonásáról is) ritkán találkozhatunk. Viszonylag könnyű arról írni, hogy mi a rossz a régi optikai formátumokban és az új képalkotó technológiákban. Jóval nehezebb viszont a vizuális intelligencia […]

Festői utazás a vizuális kultúra birodalmában

Szabó Dorottya, Adorján Attila, Moizer Zsuzsa, Soós Nóra és Szabó Dezső képei Szöveg: Hornyik Sándor A beszámoló kontextusát a képi fordulat és a kritikai vizuális kultúra-kutatás szolgáltatja, a téma pedig a kortárs festészet lesz és azon belül is a 2005-ös Strabag pályázaton díjnyertes fiatal festők munkái. A kontextus részleteinek feltárása arra keresi a választ, hogy […]

Vizuális antropológia vs. vizuális kultúra?

Szöveg: Bán András A szerző több mint egy évtizede oktat vizuális antropológiát a Miskolci Egyetemen. Az évek során föl kellett tenni magának a kérdést: milyen kép-¬corpusra, milyen elméletekre, milyen fogalmi hálóra hivatkozhat, hogyan vetheti össze gyakorlatát más egyetemek oktatási módszereivel és a szakirodalommal. Az előadásain nem egyszerűen megkerülhetetlen exkurzusként kellett végigtekintenie a maga szemszögéből a […]

A Nagy Hülyéskedés

Gyenis Tibor–Koronczi Endre: Energiaklub, 2002-2005 Szöveg: Turai Hedvig Mert ha nekem egy görbe tükröm van, ami eltorzítja a dolgokat, akkor micsoda bolondság volna azt állítani, hogy vannak dolgok, amiket ez a tükör nem torzít el, mikor egyetlen generális és kivétel nélkül való törvénye, hogy torzítson? Ilyen görbe tükör az emberi értelem, amelyben az Igazság tükröződik. […]

Vizuális kultúra / Visual Studies

Szöveg: James D. Herbert A “vizuális kultúra” már régóta ismert kifejezés a hangsúlyosan vizuális aspektussal rendelkező emberi produktumok összességére vonatkozóan – beleértve azokat is, amelyek a társadalmi praxis dolgaiként nem viselik magukon a művészet védjegyét. A “visual studies” (amelyet több manapság használatban lévő, rokon megjelölés közül választottam ki) pedig megfelelő elnevezésnek tűnik egy a vizuális […]

A vizuális érzékeléstől a látásig

Pauer Gyula kiállítása a Műcsarnokban Szöveg: Dékei Kriszta Egy életmű teljes bemutatása nagy kihívás nemcsak a kiállító intézmény, hanem az alkotó szempontjából is. Pauer Gyula negyven éve kezdte pályafutását, s igen termékeny művésznek bizonyult – az oeuvre nagyságát jelzi, hogy a monográfusa után Szőke-jegyzékszámmal jelölt művek utolsó darabja az 515. sorszámot kapta. Ezek nagy része […]

Az első PSZEUDO kiállítás manifesztuma

Szöveg: Pauer Gyula A PSZEUDO magyar megfelelői: ál, hamis, nem valódi, valódinak látszó. A szobrászatban Pauer Gyula 1970-ben készült munkáival kapcsolatban került alkalmazásra. A szobor egyik feltűnő tulajdonságát jelzi, s ezen keresztül a szobrászat egy új aspektusát. A PSZEUDO szobor nem annak látszik, ami valódi formája. A PSZEUDO szobor nem a szobrászatról beszél, hanem a […]

A vizuális kultúra retorikája

Egy újabb fejezet a régiek és a modernek viszályában? (1) Szöveg: Hornyik Sándor A vizuális kultúra nem csupán egy program vagy egy új diszciplína, vagy egy az eddig ismertnél jobb teoretikus háló a megváltozott világ leírására, és nem is pusztán a késő kapitalizmus kulturális felépítménye; sokkal inkább egy komplikált diskurzus, ahol az eredetiség és a […]

„Kinn is vagyok, benn is vagyok”

Uglár Csaba művészetének nonkonformizmusáról Szöveg: Süvecz Emese A vizuális kultúra elmélete lényegében az angolszász szociokulturális értelmiségi közeg szülötte, olyan társadalmaké, ahol a globális kapitalizmus diktálta „finom” diktatúra (technikai fejlődés és konzumerizáció) már majdnem fél évszázada a mindennapi élet kikerülhetetlen alapélményévé vált. A nagy bevásárló központok terei, a valóság-showk képei, a divat- illetve szépségipar testképei alkotják […]