• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • A vizuális kultúra genealógiája

  Egy lehetséges kronológia

  Szöveg: Hornyik Sándor

  A vizuális kultúra akadémia diskurzusa valamikor a nyolcvanas évek végén bontakozott ki. Egyetlen konkrét kezdőpontot nehéz lenne meghatározni. Michael Anne Holly, Norman Bryson, W. J. Thomas Mitchell és Martin Jay tevékenysége egyként fontosnak tűnik, de a névsor még tovább bővíthető. Ehelyett állítottam össze az alábbi kronológiát. Aby Warburggal és Walter Benjaminnal kezdem a történetet, de kezdhettem volna Descartes-tal, William Blake-kel vagy éppen Charles Baudelaire-rel is. A Mnemosyne és a Passagen-Werk azonban olyan, töredékességükben és befejezetlenségükben is lenyűgöző intellektuális vállalkozások, melyek megérdemlik, hogy születésükkel kezdődjön a kritikai vizuális kultúra-kutatás genealógiája. Utánuk Barthes, Lacan, Debord és Foucault következik, akik talán a leggyakrabban hivatkozott szerzők a Visual Culture angol-amerikai diskurzusában. Mindegyiküket egy-egy (talán a leggyakrabban) hivatkozott mű képviseli, de ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne tőlük további műveket beválogatni. A válogatás volumenét azért korlátoztam, mert Warburghoz és Benjaminhoz hasonlóan e francia szerzők sem írták le a vizuális kultúra szókapcsolatot. Sőt nem tette ezt meg Baxandall sem említett (alább említendő) művében. Svetlana Alpers az új tudomány „atyja”, aki nem mellékesen nő, de ő sem abban az értelemben használta a kifejezést, ahogy a kilencvenes években tették ezt amerikai kollégái. Még egy mű hiányzik innen, amely a kronológiába nem került bele, mivel – s ez több szempontból is tanulságos – egyetlen általam ismert a vizuális kultúrával foglalkozó cikkben, könyvben és tanulmánykötetben sem említik: s ez Balázs Béla: A látható ember című 1924-ben megjelent kötete. A sorból ezúttal hiányzik Miklós Pál, Boglár Lajos és Horányi Özséb is, hiszen itt kifejezetten a Visual Culture és a Visual Studies genealógiáját próbáltam felfejteni.

  1920
  Warburg, Aby: Heidnisch-antike Weisagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten. Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Heidelberg
  1927
  Panofsky, Erwin: Die Perspektive als ’symbolische Form.’” Vorträge der Bibliothek Warburg 1924-1925. Leipzig – Berlin, 1927.
  1936
  Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit
  1964
  Barthes, Roland: Rhétorique de l´image. Communications, 4, 40-51.
  1965
  Lacan, Jacques: Les quatre concepts fondamentaux de la psychoanalyse. Résumé du Séminaire, Livre XI, 1964, Annuaire 1965, École Pratique des Hautes Études.
  1967
  Debord, Guy: La Societé du Spectacle. Buchet-Castel, Paris
  1968
  Goodman, Nelson: Languages of Art: An Approach to a Theory of Symbols. Bobbs-Merrill, Indianapolis
  1972
  Baxandall, Michael: Painting and Experience in Fifteenth Century Italy: A Primer in the Social History of Pictorial Style. Oxford University Press, Oxford
  1975
  Foucault, Michel: Surveiller et punir, naissance de la prison. Gallimard, Paris
  Mulvey, Laura: Visual Pleasure and Narrative Cinema. Screen, 16:3 (Autumn 1975), 6-18.
  1977
  Metz, Christian: Le signifiant imaginaire. Union Générale d’Editions, Paris, 1977.
  1979
  Rorty, Richard: Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton University Press, Princeton
  1981
  Baudrillard, Jean: Simulacres et simulation. Galilée, Paris
  1983
  Alpers, Svetlana: The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century. The University of Chicago Press, Chicago
  Bryson, Norman: Vision and Painting. The Logic of the Gaze. Macmillan, London
  1986
  Mitchell, W. J. Thomas: Iconology: Image, Text, Ideology. University of Chicago Press, Chicago
  Rose, Jacquline: Sexuality in the Field of Vision. Verso, London
  1988
  Foster, Hal (ed.): Vision and Visuality. Bay Press, Seattle
  Ebben a kötetben lásd különösen:
  Jay, Martin: The Scopic Regimes of Modernity.
  Bryson, Norman: The Gaze In the Expanded Field.
  Pollock, Griselda: Vision and Difference. Femininity, Feminism and Histories of Art. Routledge, London
  1989
  Silverman, Kaja: Fassbinder and Lacan: A Reconsideration of Gaze, Look, and Image. Camera Obscura, 19, (1989), 54-85.
  Penley, Constance: The Future of an Illusion: Film, Feminism and Psychoanalysis. Routledge, London
  Buck-Morss, Susan: The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project. MIT Press, Boston (Mass.)
  1990
  Crary, Jonathan: Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the 19th Century. MIT Press, Cambridge (Mass.)
  1991
  Haraway, Donna: Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature. Routledge, London
  1992
  Mitchell, W. J. Thomas: Pictorial Turn. Artforum, 30:7 (March 1992), 89-94.
  1993
  Levin, David Michael (ed.): Modernity and the Hegemony of Vision. University of California Press, Berkeley
  Jay, Martin: Downcast Eyes. The Denigration of Vision in 20th Century French Thought. University of California Press, Berkeley
  1994
  Bryson, Norman – Holly, Michael Anne – Moxey, Keith (eds.): Visual Culture. Images and Interpretations. Wesleyan University Press, Hanover and London
  Mitchell, W. J. Thomas: Picture Theory. University of Chicago Press, Chicago
  Boehm, Gottfried (Hg.): Was ist ein Bild? W. Fink Verlag, München
  Virilio, Paul: The Vision Machine. Bloomington University Press, Indiana
  1995
  Jencks, Chris (ed.): Visual Culture. Routledge, London
  Readings, Bill – Melville, Stephen: Vision and Textuality. Duke University Press, Durham
  Elkins, James: Art History and Images That Are Not Art. The Art Bulletin, 77:4, (December 1995), 553-572.
  Cartwright, Lisa: Screening the Body: Tracing Medicine’s Visual Culture. University of Minnesota Press, Minnesota
  1996
  Visual Culture Questionnaire. October, 77 (Summer 1996), 25-70.
  Többek között Svetlana Alpers, Susan Buck-Morss, Jonathan Crary, Thomas Crow, Michael Anne Holly, Martin Jay, Thomas DaCosta Kaufmann, Stephen Melville, Keith Moxey és Cristopher Wood válaszaival.
  Mash, Melina – Robertson, George – Tickner, Lisa: The Block Reader in Visual Culture. Routledge, London
  Stafford, Barbara Maria: Artful Science: Enlightenment Entertainment and the Eclipse of Visual Education. MIT Press, Cambridge (Mass.)
  1997
  Chaplin, Sarah – Walker, John A.: Visual Culture: An Introduction. Manchester University Press, Manchester
  Penley, Constance: Nasa/Trek: Popular Science and Sex in America. Verso, London
  Galison, Peter: Image and Logic: A Material Culture of Microphysics. University of Chicago Press, Chicago
  Kravagna, Christian: Privileg Blick. Kritik der Visuellen Kultur. ID Verlag, Berlin
  1998
  Mirzoeff, Nicholas: The Visual Culture Reader. Routledge, London
  Barnard, Malcolm: Art, Design and Visual Culture. Palgrave Macmillan, London
  Stafford, Barbara Maria: Good Looking. Essays on the Virtue of Images. MIT Press, Cambridge (Mass.)
  1999
  Evans, Jessica – Hall, Stuart: Visual Culture: The Reader. Routledge, London
  Mirzoeff, Nicholas: An Introduction to Visual Culture. Routledge, London
  Elkins, James: The Domain of Images. Cornell University Press, Ithaca and London
  2001
  Carson, Fiona – Pajaczkowska, Claire: Feminist Visual Culture. Routledge, London
  Hooper-Greenhill, Eilean: Museums and the Interpretation of Visual Culture. Routledge, London
  Cartwright, Lisa – Sturken, Marita: Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. Oxford University Press, Oxford
  Belting, Hans: Bild-Anthropologie: Entwürfe für eine Bildwissenschaft. W. Fink, München
  Bal, Mieke – Bryson, Norman: Looking in: The Art of Viewing. Routledge, London
  2002
  Holly, Michael Anne – Moxey, Keith: Art History, Aesthetics, Visual Studies. Yale University Press, New Haven and London
  2003
  Elkins, James: Visual Culture: A Sceptical Introduction. Routledge, London
  Bal, Mieke: Visual Essentialism and The Object of Visual Culture. Journal of Visual Culture, 2:1, 5-32.
  Bredekamp, Horst: A Neglected Tradition? Art History as Bildwissenschaft. Critical Inquiry. 29:3, (Spring 2003), 418-428.
  2004
  Maar, Christa – Burda, Hubert (Hg.): Iconic Turn. Die neue Macht der Bilder. DuMont, Köln