• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Középület – változó aspektusok

  Előadások és beszélgetés, FUGA, 2016. január 22.

  Szöveg: Götz Eszter

  Tumaini templom, Kibera, Kenya

  Tumaini templom, Kibera, Kenya

  Hetven éves lett a BME Középülettervező Tanszéke. Balázs Mihály tanszékvezető munkatársai úgy döntöttek, hogy az évfordulót nem visszatekintéssel, hanem a jelen pozíciójának meghatározásával és a jövő lehetséges irányainak kitapogatásával ünneplik.
  A FUGA-ban tartott konferencia és azt ezt követő kerekasztal beszélgetés ennek megfelelően inkább szubjektív meglátások, izgalmas problémafelvetések, fogalmi tisztázások szellemi műhelye lett, és csak érintette a múlt tapasztalatait. Sugár Péter az építészeti ornamentika kommunikációs szerepéről beszélt, Puhl Antal a hatalom és a középület viszonyáról – a téma a beszélgetésekben később többször visszatért –; Golda János közösség és építészet kapcsolatáról a piarista gimnáziumok tapasztalatát idézte, Fejérdy Péter egy békéssámsoni emlékház ürügyén arról beszélt, hogy a közös építés hogyan építi a település identitását. Kemes Balázs a tanszék által vezetett közösségi építészeti projektek tapasztalatát mutatta be, Vannay Miklós pedig azt a folyamatot, hogy egy tervezőcsapat hogyan tudja elemezni és a leendő épülte integrálni a hely működésének sajátosságait. Klobusovszki Péter a közjó és a középület közötti filozófiai-szellemi összefüggést elemezte, végül Balázs Mihály a középület-építés tapasztalatait a világ jelenlegi állapotába helyezve, szuggesztív jövőképet rajzolt fel a tanszék feladatairól.
  Az előadások személyes hangvétele, a hozzászólások és az egész est informális karaktere számos gondolatot indított, a Somogyi Krisztina vezette kerekasztal beszélgetés résztvevői – dr. Dúll Andrea környezetpszichológus, Dr. Kocsis János Balázs szociológus és Pákozdi Imre villamosmérnök, blogger – a közönséggel együtt vitatták meg ezeket. Középület, köz, közösség fogalmai ugyanúgy felmerültek, mint a kész épület használhatóságának utókövetése, a participáció kérdése, a megbízó és a tervező közötti kölcsönös viszony, vagy az épületek funkcióváltozása.