• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Kirakat

  A debreceni építészképzés most
  DE MK Építészmérnöki Tanszék kiállítása
  FUGA, 2015. szeptember 10-24.

  kirakat

  Megnyitó: 2015. szeptember 10. 18.00
  Köszöntőt mond: Dr. habil Szűcs Edit (dékán, DE MK)
  A kiállítást megnyitja: Prof. Cságoly Ferenc DSc (Kossuth- és Ybl-díjas építész, az MTA rendes tagja)

  Építész iskolánk szeptemberi bemutatkozása jelentős alkalom számunkra, hiszen az elmúlt évek munkájának gyümölcse iskolánk megújulása. Célunk, hogy bemutatkozásunkkal a kiállított darabok értelmezésén túl átfogó benyomást keltsünk, ezzel születőben lévő szellemi műhelyünk jellegét körvonalazzuk. Építészetet kiállítani régi paradoxon, hiszen annak lényege saját gondolati építménye, amelynek kiállítása, elvontsága miatt közvetlenül nem oldható meg. Hibátlan tervként tetszelgő munkák helyett töredékeket állítunk ki, amelyek részeredményei, szügségszerű produktumai a képzési folyamatnak. Képek, amelyek gondolatiságukban szépek, de kivitelezésükben még olykor pontatlanok, csúnyácskák. Az építésszé válás folyamatának forgácsai. Válogatás nélkül archivált ötös tervek kiragadott momentumai, amelyek egyszerre hordoznak oktatói és hallgatói dilemmákat. Olyan részeredmények, amelyek ideáink átadása során születtek, munkaórák százait hordozzák magukban, ugyanakkor a szemlélőnek töredékek csupán. Magukban felfedik a féléves tervek építészeti gyengeségeit is, de most csoportokba rendezve egymás kontextusában szeretnénk bemutatni őket. Egyrészt szemléltetik a tematikus tanévek során milyen gondolatkörök befutásával járjuk közösen körbe a hallgatókkal az építészet fejezeteit, másrészt e képek együttállásából kirajzolódnak visszatérő egyéni (hallgatói és konzulensi) építészeti kalandozásaink kontúrjai is.
  Kalandozásaink alapja, hogy akadémiai hagyományok terhétől mentes tanszékünk szakmagyakorló közege szabad alkotói szemlélettel bír. Aktív alkotói tevékenységünkből fakadó megközelítésünk az építészeti nyelv folytonosságát, élő építészeti hagyományunk folytatását tűzi ki célul. Kiállításunk belső terének kialakításakor e hagyomány összetevőinek – ornamens, szín, tónus, rétegzettség, anyagszerűség – segítségével kialakított hangulat, atmoszféra kialakítására törekedtünk. Szándékunk, hogy az első benyomás, a valóság varázsa, a tapétaragasztó szaga által váljon performatívvá a kiállítás. Így e formai határokon túllépő, esztétikai kérdéseket meghaladó tapasztalás reprezentálja építészeti érdeklődésünk fő dimenzióit, egyben újraértelmezve a kiállított töredékeket. A tapétázás és a rajzolás által a kiállítótér valódi építési helyszínné válik, így kiállításunk az építészet összetett valóságának további rétegét érinti. A kiállított képek, reprezentációs funkciójuk által olyan feladatot vállalnak magukra, amik rendeltetésük szerint nem sajátjuk. Ezen kíván segíteni az installáció: tárolófalra kerülnek fel, rendezhetőek, elmozdíthatóak, nem rögzítettek. Installációnk egyben a jövőbe tekint, a polcos tárolófal a közösségi tér egy sajátos formáját kívánja kialakítani, ami tovább él majd egyetemi életünk katalizátoraként a debreceni folyosónkon. /Falvai Balázs, Török Dávid/

  Kapcsolódó programok:
  2015. szeptember 17. 17:00 A hazai építészképzés helyzete és lehetőségei: Kerekasztal-beszélgetés a Kirakat című kiállításhoz kapcsolódóan
  2015. szeptember 24. 17:00 A tanulás terei: Konferencia a Kirakat című kiállításhoz kapcsolódóan

  kirakat_fuga