Miből élünk jövőre?

XIX. Országos Hild János Urbanisztikai Konferencia

Miből élünk jövőre?
Változás és alkalmazkodás az urbanisztikában
A Magyar Urbanisztikai Társaság szervezésében, a MUT éves közgyűlésével együtt
2013. április 17-19., Mosonmagyaróvár

Jobb lett a településeknek az elmúlt évek változásai nyomán? Elismertebbek ma az urbanisták?
Hogyan alakul az országos területpolitika 2014-től? Bővül-e a megyék eszköztára?
Milyen partnerségek szükségesek és lehetségesek a nagyvárosi térségekben?
Összefog-e végre a közhatalom a polgáraival a településfejlesztésben?

Változás és alkalmazkodás az urbanisztikában

Az elmúlt években alapvető változások következtek be a magyar kormányzati intézményrendszerben, az önkormányzati rendszerben, és ezzel párhuzamosan lényegesen megváltozott a területfejlesztési törvény, az építési törvény és sok más törvény is, és a jövőben további változások, új kihívások várhatók.
Hogyan értékeljük ezeket a változásokat? Jobb lett-e a településeknek, a gazdaságnak, javultak-e a kellemes környezet esélyei, és – nem utolsósorban – sikeresebbek, elismertebbek lettek-e az urbanisták? Milyen szerepet játszottak ezekben a változásokban? Mi lett a szerepe a megyéknek? Hogyan sikerült a teljes profilváltás után megtalálni új feladataikat, milyen a kapcsolatuk a kormányzattal, illetve városaik, községeik fejlesztésével?

A közeli jövőben további lényeges változások várhatók. A következő hétéves ciklusban is nagyrészt EU-forrásokból történhet a városok fejlesztésének finanszírozása, az EU 2020 alapkoncepciója, számos – várhatóan valamilyen formában Magyarországon is bevezetésre kerülő – részeleme ismert már, egyelőre azonban nem látszik olyan koherens rendszer, amely iránymutatóként szolgálhatna településeink, megyéink szakmai és politikai vezetőinek ahhoz, milyen eszközökkel, milyen feltételekkel láthatnak neki a következő EU-tervezési szakasznak.
Hogyan alakul majd az országos területpolitika? Átalakul-e – ahogyan régóta kellene – a területi adó-újraelosztás, Bővül-e a megyék eszköztára, és ha igen, merre? Milyen partnerségek szükségesek és lehetségesek a nagyvárosi térségekben? Hogyan haladhatunk tovább az egyes városnegyedek megújításával? Összefog-e végre a közhatalom a polgáraival a település fejlesztésében?
Csupa olyan kérdés, amely alapvetően befolyásolja majd a címbeli kérdésre adott válaszlehetőségeket, vagyis azt, hogy miből élünk jövőre?

Témakörök:

A városi paradigma változása

A városi szerepről való gondolkodásunk alakulása, változása
Szekcióvédnök: Alföldi György, Rév8 ZRt., BME Urbanisztika Tanszék

A megye új szerepkörei

Területfejlesztés a hagyományos térbeli keretek között, megújuló tartalommal
Szekcióvédnök: Koszorú Lajos, Város-Teampannon Kft.

A város és környéke

Térségi szerepek kis, közép- és nagyvárosainknál – Hogyan fejlesszünk?
Szekciófelelős: Salamin Géza, NGM Területfejlesztési Tervezési Főosztály

Gazdaság és gazdálkodás

Hogyan fejleszthető a térség gazdasága, hogyan gazdálkodjunk a gazdasággal?
Szekcióvédnök: Ongjerth Richárd, Magyar Urbanisztikai Tudásközpont NKft.