Ráday Kult²ucca

A Ráday utca 1995-ös forgalomcsillapítása az utca történetében sok mindent megváltoztatott. Az alkatrészboltok helyén éttermek, kávézók, teraszok nyíltak. A kulturális missziót betöltő Ráday Könyvesház közelében számos egyetem, múzeum és kiállítóhely, kulturális intézmény működik.

Városi energia- és design-hálók

Vitális kulturális városrészek létrejöttét sokszor a véletlenek sorozata hozza, ritkábban gondos tervezés eredménye, leginkább valamilyen esemény generálja a tervezett folytatást. A fennmaradás is többtényezős. Következő válogatásunkban működő, vagy egykor működő, most újjáéledő városrészeket, kultrális-művészeti-tematikus utcákat kutattunk fel.

A múlt visszatemetése

Nem nagyon létezik ma olyan nem-civil szervezet Magyarországon, aminek szíve közepe lenne a régi zsidó negyed megóvása. Jóllehet ez nem csak a néhai identitás megőrzését, hanem a megújítását is jelenti. Múlt nélkül nincs jövő, és az épített környezet hiteles megőrzése: befektetés a jövőbe.

Csipkerózsika ébresztése

A 80-as években új szervezet tűnt fel a hazai várostervezés palettáján: az ENSZ által 1978-ban létrehozott Habitatnak, a világszervezet településsel és lakásüggyel foglalkozó szakosított szervezetének magyar irodája.

Graz, Essen – 2009–2010, Inner Ferencváros (Franzstadt) – 2011

Az alább eltérő dátumokhoz kapcsolt városi akciók, a „helyek” utóéletéből kiemelt konkrét kiállítások részletei, múlt, jelen és jövő sikere összefonódik. Nem csak időben, de térben is: a példák tanulságai hasznosak lehetnek. Mint Essen, vagy Graz, ami a 2003-as EKF „nagy ugrása” óta is dinamikusan fejlődik.

Graz, Essen – 2009-2010, Belső Ferencváros – 2011

Az alább eltérő dátumokhoz kapcsolt városi akciók, a „helyek” utóéletéből kiemelt konkrét kiállítások részletei, múlt, jelen és jövő sikere összefonódik. Nem csak időben, de térben is: a példák tanulságai hasznosak lehetnek. Mint Essen, vagy Graz, ami a 2003-as EKF „nagy ugrása” óta is dinamikusan fejlődik.

Hegymenetre készen

Budapest egyik környezetkímélő beruházása lassan végleges formát ölt. A gellérthegyi Sikló, amelynek ötlete már a reformkorban fölmerült, a Rác Fürdő rekonstrukciójával és a vele egy komplexumot alkotó új szállodával együtt várhatóan 2010-re megépül.

„A közösség alapja az Idea”

Mindössze tíz év adatik a Műhely és a Kollektív Ház számára a történelemtől: Európa egyik utolsó nagy projektjének, a jóléti állam nyugati és keleti ideájának kudarca, illetve az új, globális világkorszak beköszöntése közötti időrepedésben, egyfajta vakumban bontakozik ki a miskolci kísérlet 1979 és 89 között, a maga különleges, megismételhetetlen egyszeriségében.

Tovagyűrűző hatások

A közterület megújításhoz mint a városmegújítás hatékony eszközéhez a helyi politikusok és a városfejlesztés közösségi művelői körében számtalan remény és várakozás fűződik. Politikai haszna kétségtelen, hiszen látványos, aránylag kis költségű, a választási ciklusnál rövidebb határidejű projekteket jelent, amelynek közvetlen nyertese a városrész választóinak többsége.

A jövő Berlinje – a város kreatív energiái

Berlin nem csal. Kertelés nélkül, azonnal feltárulkozik, igazi arcait mutatja a vonattal érkezőnek. 2006-ban átadott Főpályaudvara (Gerkan, Marg und Co.) elámít-elborzaszt grandiózus méreteivel, sokszínű forgatagával, futurisztikus high-tech képével. Miközben több emeletnyi mélységben-magasságban dübörögnek a vasútközlekedés tarka szerelvényei.

Campus – Építészet az Alföldön

Elsősorban a vajdasági fiatal építészek vesznek részt bő évtizede már ezen a szakmai találkozót rendeztek (2009. 07. 17-19) a vajdasági Kishegyesen. A Magyar Építőművészet felkérésére vettem részt ezen, ahol a MÉ folyóirat lehetőséget kapott a bemutatkozásra.

Hőszivattyús rendszerek

Magyarország kétszeresen is érintett a hőszivattyús rendszerek témájában. Egyrészt világviszonylatban is ritka geotermikus illetve vízügyi adottságai révén, amelyek birtokában a hőszivattyús rendszerekre való átállás jelentősen javítaná egész gazdasági helyzetünket. Mondhatjuk azt is, hogy nagy lépés volna a fenntarthatóság irányában.