Grand Canyon üvegdobozban

Az új múzeum főbejárata az 1943-as gettólázadás tiszteletére 1948-ban épült emlékművel néz farkasszemet, alkot vele lelki – és bizonyos mértékig formai – egységet, az egykori gettó területén, a mai Varsó jórészt szocreál házakból álló városszövetében. A varsói zsidóság története csupán ezer éves, jóval később kezdődik, mint a római császárság…

Építész tábor Biharban

A debreceni Alkotó Műhely négy éve fogja össze a debreceni fiatal építészeket. A 2012-ben Alkotó Műhely Építész Egyesület név alatt bejegyzett szervezet célja a Debrecenben és környékén élő, dolgozó építészek és az építészet iránt érdeklődők folyamatos továbbképzésének, munkásságának, a vizuális kultúrával való foglalkozás támogatása, segítése.

Egy településközpont újjászületése

A gazdasági válság elmélyülését az építészirodák az egyes megbízások megtorpanásán, az egyre ritkábban megvalósuló terveik számán keresztül tapasztalják leginkább. Az elnyert megbízatások egy része már a tanulmányterv szintjén megáll, de a szerencsésebbek is sokszor csak az engedélyezési terv fázisáig jutnak el. Vannak, amelyekből kiviteli…

Közös tér – közös örökség

1998-ban hirdette meg a kulturális tárca (NKÖM) az értékes épületállomány megóvását, s a szellemi hagyományok továbbörökítését célzó, az országhatáron túl élő magyar közösségek számára is elérhető Nemzeti Örökség Programot. Az anyagi és szakmai segítség elsőrendű célja a műemléki kutatást, dokumentálást követő szakszerű állagmegóvás…

Kondor évforduló – káosz és rendszer

Debrecenben a télen Kondor Béla halálának 30. évfordulójára Hornyik Sándor kurátor rendezett tárlatot. A katalógusban Az apokalipszis motorosa. Káosz és rendszer Kondor Béla világában c. tanulmányát is közli. A néző-olvasó számára nem lehet kétséges, hogy a Kondor-életmű – mind az emberiség eszkatológiai programjának, mind a honi művészet…