• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Barokk freskófestészet Magyarországon II.

    MMA Kiadó – Magyar Építészeti Múzeum, Bp. 2020. 559 o.

    Szöveg: Szegő György

    Az MMA-MÉM kötetei a mai Magyarország barokk falképfestészetére koncentrálnak: a feladat átfogása – a könyvsorozat – tiszteletre méltó vállalkozás. A munka a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténeti Tanszékének Barokk festészet Magyarországon c. kutatási programjának, a 2006-ban alakított nemzetközi tudóscsoport folyamatos tapasztalatcseréjével megtámogatva, a párhuzamosan zajló kutatások módszertanának összehangolásával születhetett meg. A résztvevők München, Regensburg, Erlangen, Bochum, Wroczlaw, Prága, Brünn, Bécs, Pozsony, Budapest, Bologna, Verona, Velence, Maribor és Zágráb kutatásait fogják össze.