• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Építészet & innováció

    A BME Építőművészeti Doktori Iskola évkönyve

    A BME Építőművészeti Doktori Iskolája immár negyedik tematikus évkönyvét publikálja, a most megjelent kötet a 2019–2020. tanév eredményeiből válogat. A korábbiakhoz hasonlóan ez a kötet is a doktoranduszok első két, tematikusan szerveződő képzési évének tanulmányait és tervpályázati munkáit tartalmazza. A kutatás mindig a tematikus év keretei között zajlik, a 2019–2020. év témája az Építészet & Innováció volt. A kötetben az egyéni munkák alapvetően esettanulmány-jellegűek, amelyek általában a választott témakör elvi, fogalmi tisztázásával, illetve nemzetközi és hazai fejleményeinek felvázolásával mutatják be a téma relevanciáját, és ilyen módon keretet adnak a konkrét esetek elemzésének is. Az írások négy csoportra tagolódnak, amelyek az innováció fogalmának különböző építészeti olvasatait adják. Az első fejezet szövegei olyan építészeti gyakorlatokat vizsgálnak, amelyek az anyagokban és szerkezetekben rejlő lehetőségeket kutatják, méghozzá oly módon, hogy azt az alkotói hozzáállás alapkövének tekintik. A második fejezet tanulmányai az általános gyakorlati építészeten túli, a diszciplína határterületein létrejött, jellemzően konceptuális kísérleteket vizsgálják. A harmadik fejezetben archetipikus épületek, épületegységek továbbfejlesztési lehetőségeiről esik szó, a zárófejezetben konkrét Kárpát-medencei helyek történeteit tárják fel a szerzők, amelyek a (globális) modernség sajátosságaiból eredeztethetők, és tanulságaik egyetemes érvényességgel bírnak, modellszerűnek tekinthetők.

    Forrás: BME