• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Szövényi Anna: Budapesti terek

    TERC, 2021, 299 oldal
    Szöveg: Götz Eszter

    Szövényi Anna új munkája a városi terekkel foglalkozik, szám szerint 54 budapesti köztérrel, ezek történetét, karakterét, arányait, épületeit, közlekedési kapcsolatait, hangulatát és a városlakók számára kínált lehetőségeit vizsgálja. Háromszáz oldalnyi térelemzés: első ránézésre egy kifejezetten szakmai közegnek szóló könyvvel van dolgunk. De ha belelapozunk, laikus olvasóként is magával ragad a várostörténet egy-egy fejezetének izgalma, és az a megközelítés, amit a szerző alkalmaz: minden tér egy-egy vizuális kompozícióként „nyílik meg” előttünk, a városi táj részeként, térfalak, utak és növények, sziluettek és benyomások szinte zeneműre emlékeztető összességeként. Ezzel a módszerrel egészen új képet kapunk a mindennapokban használt, szeretett vagy éppen csak néhány pillanat erejéig észlelt terekről, de meg is értjük, miért éppen olyan a mai megjelenésük, és hogy az egyik tér mitől használható, a másik mitől kevésbé arra, amire való: a kötetlen, informális városi találkozások helyszíneként. Szövényi Anna 2011-ben a BME egyik kurzusán, két tanártársával és a hallgatókkal közösen fogott bele a városi terek átfogó kutatásába, ennek eredménye a most megjelent kötet. A részletes elemzések, a történeti fejezetek, a korabeli ábrázolások és a térarányok, helyszínrajzok, tömegábrák a mai városépítészeti szakirodalom alapvető munkájává avatják a könyvet.