• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Továbbépítés és újrahasznosítás

  BME Építőművészeti Doktori Iskola, 2018
  szerk.: Kerékgyártó Béla, Szabó Levente

  A BME Építőművészeti Doktori Iskola harmadik tanulmánykötete is a képzési program sajátosságaihoz illeszkedik: a 2018-as tanévben a továbbépítés és újrahasznosítás fogalmi kettőse körüli, két szemeszter hosszú modellkutatások során mélyedtek el az alapvetően tervezői habitusú doktoranduszok az építészeti kutatás alapvető módszertani kérdéseiben. A téma rendkívül szerteágazó, egyszerre érint kulturális, emlékezeti-identitásbeli, szociális, politikai, gazdasági és ökológiai problémákat. Az át-, rá-, tovább-, újjá-, újra- stb. építések összefüggenek olyan értékelésbeli kérdésekkel, hogy mit tekint az adott társadalmi-kulturális közösség megtartandónak, folytatandónak, hogyan gondolja megőrzendőnek, illetve megerősítendőnek saját identitását. Az elméleti jellegű tanulmányokat két féléves nyíregyházi terepkutatás és az ahhoz kapcsolódó tervjavaslatok egészítik ki, reprezentálva ezzel a doktori iskolára jellemző elméletigyakorlati kettősséget, az építészeti gyakorlatban meglévő komplexitást.
  A hosszabb elemzéseket és esettanulmányokat rövidebb szövegek, interjúk egészítik ki. A szerzők: Bedecs-Varga Éva, Géczi Zsuzsanna, Berecz Tamás, Bun Zoltán, Juhász Ágnes, Kovács Dávid, Kovács Károly, Öcsi Gabriella, Palicz Kata, Radnóczi László, Somogyi Krisztina, Varga Piroska, Virág Anett, a kötetet Máthé Dóra tervezte.

  Forrás: BME