• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • A kőszegi zsinagóga helyreállítási tervei

  Terv és szöveg: Deák Zoltán

  Kőszeg történeti városrészében, a Várkör kiteresedésénél, fűrészfogasan elhelyezkedő telek utcavonalán és két oldalhatárán áll a zsinagóga épületegyüttese: az egykor iskola és a lakóház funkciót betöltő, ma rabbi házaknak nevezett építmények.
  A zsinagógát és melléképületeket tartalmazó együttes 1858 és 1859 között épült. Eredeti tervrajzok nem maradtak fenn, sem a tervező építész sem a kivitelező sem ismert. Az építkezés adatai és körülményei Kőszeg Város Polgármesteri Hivatalának irataiból ismertek. Az építtető, Schey Fülöp tehetős kőszegi polgár volt, aki a tulajdonában levő ingatlant ajánlotta fel az építkezéshez. A telektörténetből és a tanulmányokhoz csatolt térképrészletekből kiderül, hogy az un. rabbi házak helyén lakóházak álltak, így az építkezés idején ezeket építették át iskolává, a templomszolga és a tanító lakásává.
  A zsinagóga négy karéjjal – exedrával – bővített centrális tér. Ilyen térkompozíciókat már az ókori szakrális építészetben is gyakran alkalmaztak. Legkiforrottabb emlékeit az itáliai reneszánszban találjuk, mint a tökéletes téralkotásra törekvés példáit. A kupolás középteret megtámasztó, félkupolával, conchával fedett mellékterek létrehozásával kiküszöbölhetők voltak a középkupolát megtámasztó, a külső tömeget kedvezőtlenül befolyásoló segédszerkezetek. A zsinagóga középkupolája nem pontosan kör alaprajzú falakra támaszkodik, a teret kelet-nyugat irányban megnyújtották. Az elrendezésből adódóan a bejárat a déli oldalra esett, így ezt a karéjt egy tornyok közötti nyitott előtérrel bővítették. Az előtérből nyílik a nyugati oldalon a karzatra (nők helye) vezető lépcső, a keleti oldalon pedig a zsinagóga melléktere. A belső, liturgikus berendezés keletelt. A tóraszekrény, a padsorok, a karzat karéja a kelet-nyugati tengelyen helyezkedik el. Így a zsinagóga a bejárati tengelyre nézve haránttengelyes. Ez a tér értelmezése szempontjából fontos elem.

  Vezető tervező: Deák Zoltán
  Építészek: Schuszter Dániel, Bernáth Attila, Deák Barbara és Simon Anita
  Tartószerkezet: Dr. Lógó János
  Gépészet: Deákné Dohar Anna
  Elektromos tervező: Beharka Zsolt
  Tűzvédelemn: Hatlaczki József
  Világítástervező: Pölöskei Kardos Máté
  Faanyagvédelmi szakértő: Molnár Eszter
  Műemléki szakértők: Dávid Ferenc, Mentényi Klára és B. Benkhard Lilla
  Projektgazda: Felsőfokú Tanulmányok Intézete, Kőszeg