• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Két kőszegi műemlék-helyreállítás – egy történet

  Festetics-palota és Szemző-ház, Kőszeg

  Építész: Gutowski Robert
  Szöveg: Fejérdy Tamás
  Fotók: Bujnovszky Tamás

  A két kőszegi történeti épület a Chernel utca 10. alatti Festetics palota és a Chernel utca 18. alatt álló Szemző-ház. Logikusan a cím második felével indokolt kezdeni: mitől nevezhető egyazon történet részének két – korban, stílusban, elhelyezkedésben, eredeti megrendelője társadalmi státuszában, és még sok másban – eltérő kőszegi műemlékháznak a közelmúltban megvalósított megújulása?
  Olyan, koncepciójában és tartalmában teljesen új, és megvalósításában is különleges projektről van szó, amely messze túlmutat egy konkrét, történeti épületekben, műemlékekben gazdag város – esetünkben Kőszeg – egyes épületeivel való foglalkozáson. Az 1994-ben létrehozott, s már évtizedek óta kőszegi székhellyel (Sigray-ház, Chernel utca 14.) működő ISES Alapítvány keretében kidolgozott „KRAFT” projekt a helyi, pontosabban a regionális fenntartható fejlesztés újszerű metodikáját, elvi programját fogalmazta meg. A máshol is alkalmazható gyakorlat kipróbálására biztosított állami forrásból késedelem nélkül elindult a kőszegi megvalósítás, a nehezebb utat választva: az intézményi, szervezeti kiépítés,a tartalomra koncentrálva, nem várt arra, hogy a teljes infrastruktúra elkészüljön. A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (Institute of Advanced Studies, Kőszeg, rövidítve iASK) – kutatási tevékenységet folytat hazai és külföldi kutatók bevonásával a bölcsészet, a művészetek, a társadalom- és a természettudományok területén. Ehhez is kapcsolódva, a Pannon Egyetem 2016. január 1-én létrehozta kőszegi kampuszát, aminek keretében mesterprogramok keretében oktatási tevékenységet folytat hazai és nemzetközi hallgatók számára angolul és magyarul: felsőfokú képzést biztosít nemzetközi kapcsolatok, kulturális örökség menedzsment és fenntarthatóság, valamint szőlő- és borgazdasági szakmérnök, szaktanácsadó szakon.
  Ami pedig a „befogadó” környezetet, a szükséges épület-infrastruktúrát illeti, a program példamutató módon az értékes, ugyanakkor nagyrészt kihasználatlan és ezért (is) leromlott történeti (műemlékként védett) épületek hasznosítására, használatára épít. A KRAFT szellemiségének megfelelően a meglévő, helyi értékekben rejlő meglévő erőforrásokra, úgy, hogy egyben az értékek megőrzését, hozzáférhetővé tételét is szolgálja. A projekt keretében már korábban elkészült néhány, ugyancsak emblematikus kőszegi műemlék felújítása, helyreállítása, s ezeket követve újult meg most ez a két épület is. Amivel még koránt sincs vége az átfogó koncepcióban szereplő épületek sorának. A továbbiak a tudományos-kutatási előkészítés, a tervezés, fázisában vannak, illetve egyesek esetében már a helyreállítási munkák kivitelezése is elkezdődött, sőt olyan is van, amelynél már a helyreállítási munkák második ütemében járnak. Ezt a hosszas bevezetést éppen az indokolja, hogy e műemlékek helyreállítása új, eddig még nem tapasztalt folyamat, a KRAFT-program átfogó koncepciója keretében valósult meg. Egyfajta „munkaközi” helyzetben tekintünk rájuk, amely többlet-kihívást is jelent mivelbizonyos funkcionális rugalmasságot elvár ezektől az épületektől is, miközben önmagukban már (nagyrészt) befejezett helyreállításokról van szó.

  Felelős építész tervező: Gutowski Robert – Robert Gutowski Architects Kft.
  Építészek: Bollók Gáspár, Dely-Steindl Barnabás, Kovács Hunor László, Lőricz Gergely, Mizser Csongor, Szokolay Béla Ákos
  Tudományos dokumentációk: Ivicsics Péter, Dr. Haris Andrea, Bíró László (Szemző-ház), Mentényi Klára, Bottyán Anikó, Mulasicsné Nagy Éva, Bán Beatrix (Festetics-palota)
  Épületszerkezetek: Horváth Sándor, Tombi Gergely
  Faanyagvédelem: Nyáry Péter
  Statika: dr. Armuth Miklós, dr. Hegyi Dezső, Gász Kata
  Talajmechanika: Móczár Balázs
  Épületgépészet: Lakner László
  Épületvillamosság: Kolb Dóra
  Tűzvédelem: Bertók Szabolcs, Mikus Ferenc
  Megbízó: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
  Generálkivitelező: Pécsi Építő és Tatarozó Zrt. (Szemző-ház), Mega-Logistic Zrt. (Festetics-palota)
  Projektmenedzsment: Braedepto Kft.
  Üzemeltető: iASK