• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Szerves folytonosság

  Rabbiház, Mád

  Építész: Szécsi Zsolt
  Szöveg: Kiss Tamás
  Fotók: Bujnovszky Tamás

  Tokaj-Hegyalja több évszázados kulturális értékeket rejteget. Az itt található települések képe szorosan összefonódott a szőlőtermesztés és borkészítés tradicionális képével. E táji adottságokból fakadó kultúra meghatározta az e vidéken élők dolgos mindennapjait, művészetüket és épített környezetük karakterét is. Vulkáni kőzetbe vájt pincék sora, jólétet sugárzó, faragott kőkeretes nyílásokkal és kőkapukkal rendelkező házak állnak itt.
  A faluszerkezetet meghatározta a lakosság felekezeti megoszlása is; a lakosok jellemzően a vallási meggyőződésük (római katolikus, református és zsidó felekezetek) központját jelentő templom környezetébe települtek. Zsidók a 17. század elején érkeztek Galíciából Mádra, s egyes források szerint 1771-ben már állt imaházuk a településen. A napjainkban is álló barokk zsinagógájukat – a bejárat feletti hiteles felirat szerint – 1795-ben építették. Jesiva létéről tanúskodó adatok az 1800-as évek második feléből származnak. Legnagyobb diáklétszámmal – mintegy 140 tanulóval – a 19-20. század fordulóján működött.
  Az iskola és rabbilak a zsinagógától keleti irányba tartó út mentén, a lankás domboldalba simulva, egy lakószintnyi eltolással helyezkedik el. E településszerkezeti kontextusból adódóan a háznak nincs kiemelt szerepű homlokzata. Az épület fennállása során több jelentős átalakításon esett át, a legutóbbi kutatások négy periódust különítettek el. Az L alaprajzú, három szintes ház cseréphéjazatú nyeregtetővel fedett, törtfehérre vakolt falait számos kis nyílás töri át. A ház építészeti karakterét alapvetően meghatározza az árkádszerű keleti homlokzat. A kétszintes loggia alul kosárgörbe záródású pillér-ívezettel határolt, felül toszkán kőoszlopokkal gyámolított ívezetekkel lett kialakítva.

  Építész tervezők: Szécsi Zsolt, M. Juhász Ágnes
  Építész munkatársak: Kozma Klára, Czikó Miklós, Baksa Péter
  Tartószerkezet: Szarka Gergő
  Épületgépészet: Kabak János
  Elektromos tervezés: Sándor Dávid
  Belsőépítészet: Horváth Viktória, Nánási Zsolt – FILMSET Kft.
  Berendezés: Szakáts Tibor, Breier Dávid – Props Commando