• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Belső Ferencváros új súlyvonalai

  Ráday Kult2ucca – a turisztikai-kulturális negyed jövője

  Lezárult a Ráday  Kult2ucca hallgatói ötletpályázat. 35 beérkezett pályaműből válogatva 2 első díjról 3 megvételről és 10 költségtérítésről született döntés. A Bíráló Bizottság eredményesnek és sikeresnek tartja a pályázatot. A pályaművekben szereplő megoldások, ötletek igen sokszínűek. A szerzők elemezik a negyed építészettörténeti-történelmi múltját és jövőben várható fejlődési irányait és a meglévő, építészeti és kulturális értékek súlyozásával teszik meg javaslataikat.

  Első díj: Frischmann Judit

  A 316. számú pályamű pályamű kiemelkedő ötlete a tudás két magyar jelképéhez, Rubik Ernőhöz és Ráday Gedeonhoz kötődő kocka és könyv motívumként történő felhasználása. A Ráday utcára színes-játékos elemeket javasol, amelyek egy része utcabútor jellegű (egy vízfolyást közrefogó padsor is ezek közé tartozik), másik része hangszigetelő, eső- és napernyő szerű kis architektúra. A fenti elemeket a magyarországi dizájn világhírű termékére, a Rubik-kockára utaló színkompozícióval tervezi. Ugyanezt javasolja a területen forgalmazott emléktárgyak és játékok arculatának is. Hasonló ötlettel él a rakpart körfalának színezésével is. Mivel az átfogó ideát nem gépiesen, hanem az eltérő, sokarcú funkcióhoz egyéníti, rendszere nem válik egysíkúvá. Fontos hangsúlyt helyez a zöld területek és a kiegészítő zöldek  alkalmazására is. A pályázó részletesen elemezte a terület közlekedési adottságait, és javaslatokat tett a gépjármű és a gyalogosforgalomra egyaránt. A Ráday utcát teljes hosszában sétálóövezetté alakítja. Ennek teljessége érdekében a keresztutcák alagútba süllyesztése már eltúlzott elképzelés. A  Bíráló Bizottság a tervet elsősorban az alapötlet eredetiségére tekintettel első díjjal jutalmazza.

  Első díj: Angyal Andrea

   

  A 364.számú pályamű a terület vizsgálatánál felfigyelt arra, hogy a negyed történelmi múltja Budapest más területeihez képest sokkal összetettebben jeleníti meg a városfejlődésben nyomot hagyó értékes építészeti stílusokat (eklektikus, szecessziós, klasszicista, historizáló, modernista, reneszánsz, romantikus és barokk épületek). Olyan sétákat javasol, amelyek a fenti stílusok kiemelkedő alkotásait  érintik, és ezek előtt áttetsző anyagú táblán meséli el a tudnivalókat. A sétákat elő kívánja segíteni ingyenes tájékoztató kiadványokkal is. A pályamű másik ajánlata új, gyalogos passzázsok kialakítására irányul, megnövelve a nappali közösségi térhasználat lehetőségeit. A séták hol a gyalogos utcákon, hol az újonnan feltárt passzázsokon, és megnyitott átjáró-udvarokon keresztül vezetnek, és így  érik el akár a Duna-partot, akár a szomszédos kulturális célpontokat. Az újonnan javasolt közterületekre pihenőkert szerű zöldterületi installációt javasol. Ezeken a pontokon találhatnak helyükre a javasolt kulturális programok. Négy fő kereszttengelyt javasol: Ráday u. 57. – Lónyai u. 56.; Ráday u. 58. – Ferenc krt. 8. (Geothe Intézeten át); Ráday u. 41. – Lónyai u. 38.; Ráday u. 27. – Lónyai u. 26. (CET – Czuczor u. – Köztelek u.).

  Megvételben részesült az 563. számú pályamű. Szerzői: Csernátony Fanny, Ferth Tímea

  A pályázók saját vizsgálati módszert dolgoztak ki. Ennek leghatékonyabb eleme az a játékos filminterjú volt, amelyekkel a járókelőket az utcaburkolatok átalakításának várható hatása felől tesztelték. Az eredmény pozitív volt, még a helyben lakó, vagy itt dolgozó járókelők is játékosan, interaktív reakciókkal igazolták az ötletet. Az így kialakított koncepció szerint átalakították az általuk kiemelt jelentőségű sétálófelületek burkolatait. Játékos és egyben a javasolt területfelhasználás asszociációinak megfelelő színdinamikát terveztek. Külön hangsúlyt fektettek ennek esti hangulataira (LED világítású térkövek).

  A városrész külső kapcsolataira, fogadó tereire tett javaslataik kiemelkedően jók. A Ráday utca kiterjesztésére a kereszttengelyeket javasolják, művészeti, tudományos témakörökre tagolva. A Bíráló Bizottság a pályaművet megvételben részesítette.

  Megvételben részesült a 367.számú pályamű. Szerző: Ganyecz Levente

  A pályázó a területen működő forgalmat elemzi és egyirányusításokkal, kétirányúvá változtató döntésekkel éri el, hogy több sétáló ill. korlátozott forgalmú utcafelületet nyerjen. Zsákutcák, franciaudvarok passzázsosítása, például: a kétirányú Kinizsi utca közvetlen közelében sétálóudvarokkal váltja ki a forgalom koncentrációját. A pályázó a kulturális elemzés után az így nyert többlet utcafelületen interaktív street art elemeket javasol (anamorfózis, délibáb hatású tükröződések, reverse graffiti, stb.). Olyan ábrákban gondolkodik, ahol a letisztított felületen kirajzolódó kép egyúttal a városi autóforgalom által lerakódott szennyeződés kritikája. Hasonló kultúrakritikának tűnik a 8 bites mozaikok alkalmazása is.

   

  Megvételben részesült a 743.számú pályamű Szerzői: Hartmann Gergely, Gurdon Balázs

  A pályázók elsősorban a csatlakozó területek lehetőségeit bontja ki, különös tekintettel a Boráros tér városi térré alakítására, és a Duna parti Nehru parkra (úszó móló, lépcsős rakpart). Ráirányítja a figyelmet a Ráday utca déli zárásának hiányára,, ill. fordítva déli kapujának kialakítására. Javasolja a Boráros téri buszpályaudvar megszüntetését, a gyalogos mozgások, irányok átvezetését a téren   a Hév állomáson túl tervezett hajóállomásokig, és a majdani metró állomásig. Az üvegtető alatti “Sport gödör” ma még utópisztikusnak tűnő elképzelés. A városrész valamennyi ismert projektjét összefoglalja, és jól illeszkedő lehetséges projekteket mutat be. A Csarnok tér buszparkolóvá degradálása nincs összhangban a tér jelentőségével, és lehetőségeivel, viszont a “Kofák kútja” akár a tervezett átépítésben is közvetlenül használható ötlet. A látványterveken szereplő dizájn elemek egy része nem mond újat, de az egész terv szakmai mélysége és előadásmódja kiemelkedik a mezőnyből.