• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Breuer Marcell Doktori Iskola ’06-’11

  FUGA, Budapest, 2013. február 15.

  Szöveg: Ferencz Marcel

  A Breuer Marcell Doktori Iskola könyvét felütve azonnal megragad és inspirál a belívek indító lapja. Elegáns teli feketével induló oldalpár, majd egyet lapozva izgalmas, a feketeséget áttörő fekete-fehér térgrafika robban tekintetünk elé. A könyv szimmetrikus grafikai terve lehetővé teszi az elő- és hátlap egyszerre kompozícióba álló szemlélését. Az erő demonstrálása ez a térgrafikai szembenézés. Számomra a kezdetet jelöli, a teremtés pillanatát. Az iskolateremtés aktusát. Akkor 2003 derekán, Lajosmizsén az ország felelős építész-nagyjai döntést hoztak Bachman Zoltán vezetésével. Életre keltették az azóta is lángoló szellemiségű nemzetközi hírű Breuer Marcell Doktori Iskolát. Az alapító atyák sora: Bachman Zoltán, Kistelegdi István, Finta József, Vadász György, Tóth Zoltán, Szabó Pál, Lenkei Péter, Bán Ferenc, Jankovics Tibor, Kampis Miklós, Farkas Gábor, Erdélyi Zoltán.

  A Doktori Iskola tevékenysége az elmúlt 10 esztendőben európai szinten is kimagasló eredményeket hozott.
  Mi az a három fogalomterület, ahol e mércével is jegyeznünk kell a pécsi tetteket?
  I. A Doktori Iskola és Pécs szakrális identitásának emelése
  Világörökségi rekonstrukciók – pécsi késő-római temető-együttes örökségi elemeinek bemutatása / a Dómmúzeum épülete és szerkezeti kísérlete a Sámsondi Kiss féle térlefedés megidézésével / a Szt. Bertalan pneumatikus harangtorony emelése a Művészeti Karral / a pécsi, Somogyi látványpincészet kialakítása
  II. A Doktori Iskola és Pécs világi identitásának emelése
  A barnamezős területen emelkedő Pécsi EXPO rendezvényközpont 5 000 m2-es textilépítészete
  III. A Doktori Iskola és Pécs egyetemi imázsának emelése
  A Műszaki Kar épületeinek rekonstrukciója új közösségi terek teremtésével / Egyetemi Campus bejárati megformálása / a Science Building épületegyüttese
  Mi áll a bámulatra méltó erőfeszítések eredményessége és sikere mögött?
  Engedtessék meg, hogy fellebbentsem egy kicsit a műhelytitkokról a fátylat.
  A legelső és legfontosabb titok az utódnevelés…
  Az Intézetben az elmúlt 10 esztendőben felnőtt az a közel 20 fős ifjú tehetségeket sorakoztató docensi kar, akik a Kar életét meghatározzák. A kari működés szerkezeti felépítésének bemutatásánál név szerint is meg kell emlékezzek róluk :
  Bachmann Bálint – Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar, dékán
  Hutter Ákos – Építészmérnök Szakmai Intézet, intézetvezető – alegységei:
  ifj. Kistelegdi István – Energiadesign tanszék, tanszékvezető / Rohoska Csaba – Tervezési és Építészeti Ismeretek Tanszék, tanszékvezető, jeles oktatók: Hutter Ákos, Kovács Andor Krisztián, Veres Gábor, Medvegy Gabriella (Prima Junior díj 2013) / Bachmann Bálint – Építőművész Szakmai Intézet, intézetvezető – alegységei:
  Gettó Tamás – Belsőépítészeti és Környezettervezési Tanszék, tanszékvezető, jeles oktatók: Borsos Ágnes – (Prima Junior díj 2013) / Rétfalvi Donát – Építőművészeti és Vizuális Ismeretek Tanszék, tanszékvezető.
  A felsoroláson túl megbecsülés illeti az épületszerkezetek (Perényi László), az urbanisztikai (Szabó Éva) tanszékek vezetőit és oktatóit és a további Szakmai Intézetek szakembereit és adminisztrátorait, hiszen tevékenységük és szaktudásuk elengedhetetlen részét képezi az utódnevelésnek is.
  A második titok a szellemi innováció…
  A nemzetközi világtrendek előtt egy lépéssel az alábbi témákban keresik a stratégiai előrelépés útját:
  „Építészeti képzőművészet”a Művészeti Karral közösen indított program,
  „Energiadesign”,
  „NUKLEÁRIS építészet”,
  „Hulladék-transzform építészet”
  A harmadik titok a kommunikáció a nemzetközi térben…
  Nemzetközi kiállítások lehetőségének megteremtése a fiatalok bemutatására – Berlin, Stuttgart; továbbá a Doktori Iskola „Modell” című magasrendű szakmaetikai párbeszédre hívó fényes közösségi produkciója a 13. Nemzetközi Velencei Építészeti Biennálé Magyar Pavilonjának munkája (Építészet: Bachmann Bálint PTE PMMIK és Markó Balázs SZIE YMÉK). Végül nem állhatom meg, hogy ne beszéljek a következő jövőt fejtő elképzelésről Bachman Zoltán és Bachmann Bálint alapgondolatáról, a Pécsi Világtriennálé építészeti világesemény kezdeményezéséről.
  A negyedik titok a vendég kerekasztal…
  A neves, országunk szakmai teljesítményét meghatározó egyéniségeinek vendégasztala maga a pécsi Doktori Iskola. Az ország számos építészoktatási műhelyének adott doktori fokozatszerzési lehetőséget, rangra emelve a társintézeteket! Példaadó szakmai pártatlanságukért köszönettel tartozom fokozatot szerzett kollégáim nevében.
  Az ötödik titok a kozmikus lépték és a Pollack-Breuer névmágia + 43 év!…
  1370 az ország első egyetemalapítása immáron három éves jubileumát üli, eltelik fél évezred és feltűnnek az 1870-es években Pollack Mihály remekművei (kicsit kerekítve alkotásaik időpontját). Még egy évszázad és a Bauhaus mestere 1970-ben Breuer Marcell a BME díszdoktora lesz.
  Ugyanebben az évben 1970-ben Bachman Zoltán megkezdi még általa sem sejtett emberöltős oktatói pályaívét. És egy kis személyes számmisztika. 1970-ben egy bizonyos hónap 13. napján megszületik „Zoli bácsi” fia, Bálint. 1970-ben egy bizonyos hónap 13. napján megszületek én is. Ezek kötelékek, ha másé nem, a humoré. Kimondható, hogy a 70-es évek pécsi fiatal tehetséges generációja együtt nőtt fel Bachman Zoltán mester atyai magatartásának egyenes következményeként az elmúl 43 évben a pécsi oktatással.
  A Doktori Iskola könyve egy rejtett tankönyv
  A könyvben szereplő doktorált alkotók kiragadott gondolatsorának halmaza egy hosszú mondatot formál. Egy elgondolkodtató mondatot. A legszebb, hogy mindenki életkorához, feladatához vagy beosztásához mérten teszi ezt. Az építészet megközelítése a nevelés térstratégiai szemléletétől egész a szakmai víziók elkülönült alkotói magatartásán át a leglelkesebb ifjú hölgyalkotók lelki rezdüléséig terjed. Szokni és tanulni kell a sorokat.
  A könyvet az elmúlt két hétben forgatva elmondhatom, nagyon sokat adott nekem minden megnyilvánulás. Egyben közösek az alkotók. Mindenki őszinte. Miért? Ez már megint messzire vezet. Őszinte ember őszinte válaszokat kap. Ezt lehet irigyelni a pécsi oktatástól, de érdemesebb gyakorolni.
  Könyv „életfa”
  A könyv tervezőinek (Szösz Klaudia és Rohoska Csaba) grafikai koncepciója – a különleges borítótervvel – ismét az üzenetről beszél. A soraimat a bemutatott szép könyv felütésével kezdtem, a teremtéstörténettel. Megfogom és előlapjainál kinyitva így elfordítom, akkor egy életfát ábrázol, ha pedig most átfordítom, akkor gyökerekből égbetörő közös akaratot.
  Mese a tölgyről
  …mára már bebizonyosodott, hogy nem kell riadozni a kihalásától a kétszáz éves honi tölgyeseknek. Az, hogy csak haláluk előtt hoznak először utódló hajtásokat, náluk természetes. De akkor hektáronként akár egymilliót.