• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Építészet Világnapja 2010

  Október 4-én ünnepelte világnapját az építész szakma. A Magyar Építőművészek Szövetsége és a Magyar Építész Kamara közös rendezvényei a város több helyszínén folytak egész nap. Szakmai konferenciák, kiállítások és tervbemutatók mellett ezen a napon adták át a legfontosabb szakmai díjakat. Ezúton is gratulálunk a díjazottaknak!

  Pro Architectura-díj 2010

  Noll Tamás és Madzin Attila építészek (megosztva) a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Budapest, IX. Tűzoltó utcai Oktatási és Kutatási Központjának tervezéséért:

  SOTE Kutatási Központ, építészek: Noll Tamás, Madzin Attila

  „Noll Tamás, Madzin Attila, Csavarga Rózsa és munkatársaik kimagasló színvonalú épületet terveztek. A tervezők nem erőltették a hagyományos városi tömbstruktúra helyreállítását, inkább az volt a céljuk, hogy olyan kompakt tömegformát alakítsanak ki, amely javít a spontán kialakult helyzeten, használhatóbbá teszi azt, ami adott, és harmonikusabbá varázsolja az utcák térarányát, ugyanakkor valamit mégis megidéz a terület építészeti-városépítészeti jellemzőiből. Az épület törtvonalú, üvegfalas főhomlokzatát a Thaly Kálmán utca vonalától jelentősen visszahúzták, hogy az utca túloldalán már korábban kialakult teresedés kibővítéseként kellemes városi köztér alakulhasson ki.” (Haba Péter, MÉ 2009/1)

  Perényi Tamás DLA és Kolossa József DLA építészek (megosztva) a Budapest, XXII. Kamaraerdei úti Budafoki Víztorony tervezéséért:

  Budafoki víztorony, építészek: Perényi Tamás DLA, Kolossa József DLA

  „A jól alátámasztott, földre állított forma ezt a gigantikus méretet nem képes kifejezni: a földből eredezteti, rátámasztja a képzeletet, azt sugallja, mintha minden rendben lenne, míg a karcsú lábra állított gömbfej alapséma elemeli, ellebegteti a művet a realitástól. A nyertes terv ezen az alapsémán is túllép: a víztartálynak egy repülő, áramvonalas tárgy, egy diszkosz formáját adja, majd ezt a formát – ami magától is a lebegés érzetét kelti – egy aszimmetrikus lábra, a láb tetején pedig egy aszimmetrikus tenyérbe fekteti, sőt magának az azonosítatlan repülő tárgynak is kitolja a súlyponti helyzetből középpontját: nem a lábra, hanem a semmibe helyezi…” (Szövényi Anna, MÉ 2008/6)  Bulcsu Tamás és Fortvingler Éva építészek (megosztva) a Balatonakarattya, Hosszúmező utcai családi nyaraló tervezéséért:

  Nyaraló, Balatonakarattya, építészek: Bulcsu Tamás, Fortvingler Éva

  „Fortvingler Éva és Bulcsu Tamás differenciált térhasználatot leképező, egyedi térstruktúrákból építkező látásmódja korunk nyaraló-fogalomhoz kötődő általános szemléletének határait feszegeti. Az építtetők magasfokú nyitottsága és a korukbeli építészek iránti bizalma fogalmazta meg a mobilitáson alapuló életvitelt legjobban kiszolgáló nyaralót…. a tudatos környezetkapcsolattal a skandináv organikus modern építészet szellemi alapjait citálja, ugyanakkor a kortárs spanyol építészet érzékeny plaszticitásával komponál – egyedi világot teremtve egy fiatal pár „trendet igazoló” életszemléletéhez, ezredvégi olvasatot adva egy balatoni történethez.”
  (Vukoszávlyev Zorán, MÉ 2009/2.)  Turányi Gábor DLA és Turányi Bence építészek (megosztva) a Budapest, XI. Bercsényi utcai „Simplon A” lakóépület tervezéséért:

  Simplon-ház, építészek: Turányi Gábor DLA, Turányi Bence

  „A Móricz Zsigmond körtér és környéke építészeti szempontból értékes és izgalmas terület, különösen, ha a délkeleti rész jelentős ingatlanfejlesztéseire gondolunk. Ezek körében, a színes üvegburkolatba öltöztetett „Simplon A” lakóépület érzékelhetően az „építészei jel” igényével formálódott. A tervező építészek ugyanakkor szellemi előképnek tekintették a Bartók Béla út 30-as években épült modern lakóházait is. A kettős cél elérése jól sikerült. A hagyományos függőfolyosós-belsőudvaros rendszerben szerkesztett, színes, és plasztikus homlokzatú ház értéknövelő módon illeszkedik környezetébe.” (forrás: Zsilinszky Gyula laudációja, az épület megjelent az MÉ 2009/6. számában)

  Hönich Richárd DLA, Szabó Levente DLA, Marosi Bálint DLA, Józsa Ágota és Terbe Rita építészek (megosztva) a Budapest, IX. Könyves Kálmán körúti Népliget Center irodaház-együttes tervezéséért.

  Népliget Center, építészek: Hönich Richárd DLA, Szabó Levente DLA, Marosi Bálint DLA

  „Ha olcsó egy környék, attól még rááldozható lenne az odafigyelés és a munkabefektetés luxusa. A Népliget Irodaháznál mégis mintha megtörne a környék rossz karmája, és az új épület – épületcsoport – úgy ülne a helyén, mintha már időtlen idők óta itt lenne. Pedig erős, expresszionista formák születtek, és az új irodaház nagyon karakteres stilizálást mutat. Egyfelől valamiféle természeti elemnek, sziklacsoportnak hat: a felület struktúrái egyfajta geológiai épülést asszociálnak. Az építettség felől viszont erődre, bástyára is visszavezethető, a körkörösen falazott és tompa-szögekkel megtört síkjaival. A tetőzettel fedett tömegek bizonyos nézetekből kifejezetten ház-szerűek, oromfalas bütüket látunk, sőt, kelet felől mintha egy hatalmas, timpanonos antik rom sziluettje rajzolódna ki.” (Bujdosó Győző, 2010/3)

  Év Háza 2010

  Újraalapítása óta harmadik alkalommal adták át 2010-ben – hagyományosan az Építészet Világnapján – az Év Háza díjait. Tíz magyar családi ház került az elődöntőbe, és nem csupán a díj kiállításán mutatták be őket, hanem a Visegrádi Négyek családi házait évről évre bemutató nemzetközi kiállítási anyagba is ezek kerülnek be. Így a kortárs magyar építészetet képviselik Szlovákia, Lengyelország és Csehország építészei előtt is.
  A zsűri minden évben megújul, az idén Nagy Tamás, a MOME Építész Tanszékének vezetője elnökletével Kálmán Ernő, Noll Tamás, Szoják Balázs, Váncza László, Járomi Irén, Török Péter és Winkler Barnabás, Körtvélyesi Istvánné, Tóth Balázs és dr. Tóth Elek válogatott a pályaművek között.
  2009-ben a bírálati szempontok között kiemelt szempont volt a gazdaságos szemlélet által is indokolható egyszerűség, természetesség, tisztaság. Az idén ezt – a zsűri egybehangzó álláspontja szerint – a hely jellegzetes karakterét kifejező „akcentus” is bővítette.
  Első díjat Bártfai Szabó Orsolya és Bártfai Szabó Gábor Budakeszin megépült öko-passzív lakóháza kapott. A MÉK különdíját ifj. Benczúr László perbáli családi háza, a MÉSZ díját Kalmár László és Zsuffa Zsolt Budapest XVI. kerületi családi háza kapta.

  Palóczi Antal díj

  Körmendy Imre

  Településtervezőként dolgozott, majd 20 évig a településrendezés országos irányításában tevékenykedett. Irányítása alatt újultak meg a településrendezés alapvető jogszabályai, így kidolgozásra és bevezetésre került az új építési törvény és az OTÉK. Rendszeres publikációival és a szakmai rendezvényeken tartott magas szintű előadásaival járult és járul hozzá a mai napig a szakmai ismeretek terjesztéséhez, megértéséhez. Széles látókörű, a szakma iránt elkötelezett ember, egyike napjaink igen kevés polihisztorának.

  Dr. Nagy Béla

  Mind településtervezési, mind oktatói munkája során, mind pedig a szakterületet érintő jogszabály-alkotáshoz kapcsolódó tudományos és kutatási tevékenységben kiemelkedően magas szakmai tudással és igényességgel tevékenykedik. Mindig naprakész és újító szellemet képvisel. A szakma jövőjét, magyarországi fejlődési irányait feltáró számos anyag kidolgozásában vett részt. Szakmai rendezvényeken elhangzó előadásaival vitákat indít, amelyek a településrendezési szakma fejlődéséhez nélkülözhetetlenek. Véleményformálása – akár Budapestről, akár más településről mond véleményt – a városszerkezetről, a fenntarthatóságról, a működtetésről, az urbanizációs hatékonyságról szól.

  MÉSZ-MÉK Diplomadíj

  A MÉSZ és a MÉK közös diplomadíját kapták Juhász Kristóf Attila, Juhász Balázs, Vargay Ildikó, Koncz Péter és Siket Vanda építészek, Ujhelyi Katalin belsőépítész, Szerdahelyi-Németh Klára településtervező, Szabó Gyöngyvér, Szabó Vera és Valánszki István tájépítészek, dicsérő oklevelet kapott Szakonyi Gábor építész.