• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Kortárs nautilus csigaház

  Kassai Amfiteátrum, EKF 2013

  Terv / design: Csémy Krisztián, Csémy Olivér
  Szöveg / text: Szegő György

  Kassa

  Kassa amfiteátrum

  Kassáról az építészet és történelem iránt érdeklődő magyaroknak a Szent Erzsébet Székesegyház és Rákóczi sírja jut eszébe. Hozzá két építő: Miklós mester, akinek patriotizmusáról, humanizmusáról Márai Sándor a Kassai polgárok  felemelő drámáját írta. És Steindl Imre – az építésznek az idén az Országház tervezőjeként emlékévet szentel a magyar  kultúra –, aki 1877-1896 között kibővítette és restaurálta a dómot. Mellette a Szent Mihály kápolnát Schulek Frigyes építette újjá 1902-ben. További magyar etalon itt még a Borbíró Virgil harcos hangú kritikájával is dacoló közeli zsinagóga, Kozma Lajos jelentős „másik modern” műve 1926-ból. Ha minden jól megy, Kassa EKF2013 évében Csémy Krisztián és Csémy Olivér is beléphet a város nagy építőinek Parnasszusába.

  Kassa önkormányzata 2010 végén a régi – görög színházat idéző – szabadtéri színpadnak, az Amfiteátrumnak és  környékének új kulturális központként történő megfogalmazására írt ki pályázatot. A győztes terv olyan funkciót  javasol, amellyel Kassa az EKF évében és a későbbiekben, télen-nyáron használható, magas építészeti presztízzsel  rendelkező, emblematikus épülettel gazdagodhat. A Kós Károly Egyesülés két szlovákiai építésze az Amfiteátrum- lefedést nem egyszerű technikai feladatként értelmezte. Olyan formát kerestek, amely maximálisan igyekszik a  környező terephez idomulni, de ugyanakkor jel. A tervezett monolitikus épületforma maga is egy domb, amelynek  „hegy” szellemi aurájához az a Golgota-értelmezés is köthető, amelyet a területen átvezető Kálvária út jelképi olvasata  is erősít. Ugyanis a Kálvária-út végén régóta a Hétfájdalmú Szűz Mária temploma áll. A tervben megfogalmazott forma olyan landmark-képző elem, melyben egyesül az ókori görög színház tájléptékű, konkáv toposza és a középkor tudományos forradalmát jelző Fibonaccinak a Liber abaci könyvében 1202-ben közölt „végtelen számsorozata”. A Fibonacci számsor lényege, hogy a két szomszédos számának hányadosa határértékben az aranymetszés   arányszámához közelít. A ház formája mégsem tisztán a Fibonacci-spirál, vagy azt a természetben megvalósító  nautilus-csiga formáját követi, csak finoman megidézi azt. A digitális tervezés lehetőségei szerint az algoritmusok  bonyolultabbak: a forma terep és a széljárás figyelembevételével megnyitott, sőt dinamikusan felnyíló, a belépés irányát is hangsúllyal jelöli. Ugyanakkor a hátsó, nézőtéri rész zárt köpenyt képez, mintegy óvja az amfiteátrum közönségét, illetve színpadát.(…)

  Vezető tervezők / leading architects:
  Csémy Olivér, Csémy Krisztián – Csémy Design Kft.
  Építész munkatársak / fellow architects:
  Szabó László, Berze Tamás