• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Művészeti Galéria, Maribor – I. díj

    EKF 2012, Nemzetközi pályázat, 3. helyszín

    Terv és szöveg: Lévai Tamás, Jószai Ágnes, Árva József, Haász Ferenc

    Ha a várost, mint egy kulturális szövetet tekintjük, akkor ebben a hálózatban az új Maribori Művészeti Galéria egy idegsejt, melyben összecsomósodik a város kulturális idegrendszere. A városi szövetben e helyet három karakteres elem határozza meg: a Dráva partja, így a víz mint természeti közeg jelenléte, illetve a történelmi városmag és az új fejlesztések határterületeként az épített környezet kétféle jellege/arculata. Ezek a tényezők alakítják azokat a vizuális és kulturális csatornákat, amibe e közösségi hely beleágyazódik. A város közösségi tereit vizsgálva kirajzolódik az a lépték, és az a jellegzetes nagyságrendje és hálózata az üres tereknek, mely jellemző e helyi szövetre. Ezt a szövetet a pályázati koncepcióval továbbszőve az erős áramlatok egy lényszerű alakzattá csomósították az épületet, mint a mesterséges természet részét.