• ремонты от компании StroySila
  • укладка тротуарной плитки
  • Történeti városrészek fenntartható megújítása

    Gondolatok az első párizsi lépések kapcsán

    Szöveg és fotók: Benkő Melinda

    A BME Urbanisztika Tanszékén jelenleg zajló kutatás célja a budapesti városrehabilitáció integrált fenntarthatósági kritériumainak meghatározása. A fenntarthatóság mára urbanisztikai, építészeti, műszaki, társadalmi, gazdasági alapfogalom, de a megvalósult projektek, a tanulmányokban megfogalmazott elvek többsége a kérdéskört elsősorban új építések problematikájára egyszerűsíti. A mi gondolkodásunk azonban arra az optimista feltételezésre épül, hogy 2050-ben még meglesz Budapest közel 700 tömbből álló – többségében historizáló épületek alkotta – nagyvárosias központja. De hogyan egyeztethetők össze ilyen helyzetben a fenntarthatóság, az identitás és az élhetőség egymásnak gyakran ellentmondó szempontjai? Jelen írás arra vállalkozik, hogy szakmai anyagokra, helyszíni bejárásra és interjúkra alapozott információk segítségével rövid áttekintést nyújtson Párizs belvárosának a fenntartható városmegújítás érdekében tett első lépéseiről.