• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Zalotay szalagházáról Londonban

  London Metropolitan University, 2012. november 15-17.

  Szöveg: Haba Péter

  Szalagház, részlet, 1960-as évek eleje, Reprodukció: Hajdú József

  Az Egyesült Királyságban székelő rangos nemzetközi szakmai szervezet, az Architectural Humanities Research Association (AHRA) tavaly novemberben nagyszabású konferenciát szervezett Architecture and the Paradox of Dissidence (Az építészet és a másként gondolkodás paradoxona) címmel. Az esemény arra koncentrált, hogy a napjaink építészetét meghatározó politikai és beruházói tendenciákkal szemben kialakult kritikai álláspontok és gyakorlati módszerek milyen összefüggésben állnak a 20. század hasonló jelenségeivel, így főként az egykori Keleti Blokk országaiban megfigyelhető szakmai ellenállással és „másként gondolkodással”.
  A több mint 60 előadást felvonultató, neves kutatók szereplésével zajló konferencián Simon Mariann, egyetemi docens, a BME Építészettörténeti és Műemléki Tanszékének oktatója és Haba Péter doktorandusz közös kutatásán alapuló előadása is elhangzott, mely Zalotay Elemér építész 1958-tól kidolgozott szalagház-koncepcióját mutatta be. Az előadás a szerkezeti-technológiai szempontból is innovatív szellemű terv szellemi gyökerei és építészettörténeti összefüggéseit és az 1960-as években zajló ún. szalagház-vitában megnyilvánuló szakmai és társadalmi jelenségeket elemezte és rámutatott a koncepció utóéletének sajátosságaira, illetve a tervező alakját övező – ma egyre élénkebben élő – „legenda” eredőire. Az előadás kapcsán egy, a témát építészet- és társadalomtörténeti kontextusban vizsgáló nagyobb – jelenleg nemzetközi és hazai publikáció előtt álló – tanulmány is elkészült A Difficult Person for Socialism – Legend for Today. Elemér Zalotay and his strip building for 70.000. (A szocializmus nehéz embere – napjaink legendája: Zalotay Elemér szalagháza) címmel.