Az országépítő

Az új kormányban nincs építésügy. A környezetügy a védelem jegyében, és nem egy átfogó koncepció értelmében szerveződött. Mire is építene? A települések tönkretéve, infrastruktúra, iskola, közigazgatás, jog, föld, munkahely nélkül. Kiépült viszont a kényszerpálya, melyen életünk újra külső generalizáló erők eszközeként vergődik előre.

Makó és Jeruzsálem

… mert mi lenne méltó az ünneplésre, ha nem az, hogy megjött a Megváltó. Engem legalábbis a megváltás ragad meg legerősebben a betlehemi történetben. Született egy ember, akit magatartása miatt a korabeli módszerrel fulladásos halálra ítéltek, majd eltemettek, de feltámadt. Lukács írja, hogy átjött a falon, negyven nap múlva pedig felvitte…

A természetes építész

A magyar organikus építészet mozgalma, mely Makovecz Ime műveiben jut kifejezésre, Frank Lloyd Wright, Bruce Goff, Herb Green és Alvar Aalto, de mindenek előtt Rudolf Steiner antropozófiai és az euritmikáról szóló eszméire épül. Olyan építész volt ő, aki nemzetközi elméletekre épít, miközben művei a magyar hagyományos kultúrában gyökereznek.

Húsz éves a Kós Károly Egyesülés

Mikor és hogyan kezdődött? Az emberek között, azt hiszem, nincs kezdet. Az élő építészet Goethénél, Morrisnál, Gaudinál, Steinernél, Lechnernél készült elő, egy időre elakadt az első világháború, az 1919-es kommün, a Szovjetunió és a vesztes Németország jóvoltából, ahol az érzékeny semmit, Isten hallgatását emelték a Bauhaus zászlajára…

Folytatni a Teremtést – a magyar élő építészet

1989 őszén alakult meg a Kós Károly Egyesülés, hogy a környezetalakítás területéről kiindulva tegyen kísérletet egy új típusú, Rudolf Steiner tanait követő társadalmi szervezet megformálására. A Magyarországon akkor már 25 éve létező, magának egyre növekvő szakmai és általános elismerést kivívó szerves építészet mögött rejlő impulzust…

A példa

Huszonhét esztendővel ezelőtt, negyvennyolc éves korában a Váci Művelődési Házban rendezett kiállításán többek között ezekkel a sorokkal köszöntöttem Makovecz Imrét, az akkor is már több volt, mint nagyreményű építész barát. „Most csak a példa fontos! – csak a példa. A steineri élő antropomorfia, a lechneri jelkép-üzenet, Csete ég-föld lebegése…

Mértékadó közösség

A Kecske utcai irodaházat mint tervező Makovecz Imre jegyzi, de a munkában minden bent lakó építész társaság részt vett, magát az építést pedig egy általuk sokszor foglalkoztatott vállalkozás, a Bausystem végezte. Turi Attila, Csernyus Lőrinc, Siklósi József voltak a legaktívabbak. Sokáig hátráltatta az építkezést az udvar közepén talált kis ókori temető…

Megújuló hagyomány

Székelyföld tája, természeti értékei és kincsei élő örökségünk. A táj, amely a természeti világ és az ember egymásra hatásában formálódik, a tájban élő közösségek sorsával függ össze. Az erdőkben, kaszálókban és rétekben gazdag, rendkívüli szépségű tájban gyökerezik a hagyományos székely falu. Ahány táj, annyiféle településkarakter.

Laudáció a 75. születésnapra

Makovecz mester elmélyült látomásos alkotó és szenvedélyes közösségi ember egyszerre. Nagy formátumú építészként mesterien oldja fel ebben a kettős szerepben rejlő ellentmondást. A társadalomnak szakmájával szemben jogosan megfogalmazott elvárásait elsődlegesnek tartva, képes azokat összeegyeztetni az egyén belső, isteni eredetű…

Szellemtörténet

Ha valaki a soha nem látott Forum Romanumot a perspektíva törvényei szerint megrajzolja – oly tökéletesen, mint Piranesi –, és az embereket tízszer kisebbre rajzolja, mint a valóságban, a régi Rómáról olyan képet kap, mintha Rómát óriások építették volna, több ezer évvel Róma megalapítása előtt. Ha valaki a Vesta-szüzek templomát háromnegyedig a földbe ásva ábrázolja…

Az élő bolygó élő építésze

Sajnálom, hogy hirtelen közbejött akadályok miatt nem vehetek részt a magyar élő építészetnek szentelt kongresszuson, amelyet a Piliscsabai Katolikus Egyetemen rendeznek meg, amelynek campusán éppen az általam Makovecz Imre főművének tartott Auditorium Maximum is áll. A jókívánságokkal együtt egy rövid hozzászólást is szeretnék küldeni…

Memento Mori

Október 8-án, Szaturnusz napján helyezték a koporsót a sírba. Makovecz Imre földi maradványai át lettek adva az elemeknek. Lelki lénye elbúcsúzott az érzéki élettől és egy másik szférába lépett át. Itt maradt azok fájdalmában, akiket elhagyott, azokban a gondolatokban és érzésekben, amelyeket felkeltett bennünk, amit gondolni és érezni tudtunk…