The Country Founder

The new government lacks building affairs. Environmental issues are dealt in the spirit of protection, but not in the sense of a comprehensive concept. What could it rely upon? Settlements are ruined, lacking infrastructure, school, administration, law, land, workplaces.

Makó and Jerusalem

… mert mi lenne méltó az ünneplésre, ha nem az, hogy megjött a Megváltó. Engem legalábbis a megváltás ragad meg legerősebben a betlehemi történetben. Született egy ember, akit magatartása miatt a korabeli módszerrel fulladásos halálra ítéltek, majd eltemettek, de feltámadt. Lukács írja, hogy átjött a falon, negyven nap múlva pedig felvitte…

Natural architect

A magyar organikus építészet mozgalma, mely Makovecz Ime műveiben jut kifejezésre, Frank Lloyd Wright, Bruce Goff, Herb Green és Alvar Aalto, de mindenek előtt Rudolf Steiner antropozófiai és az euritmikáról szóló eszméire épül. Olyan építész volt ő, aki nemzetközi elméletekre épít, miközben művei a magyar hagyományos kultúrában gyökereznek.

20th Anniversary of Károly Kós Association

Mikor és hogyan kezdődött? Az emberek között, azt hiszem, nincs kezdet. Az élő építészet Goethénél, Morrisnál, Gaudinál, Steinernél, Lechnernél készült elő, egy időre elakadt az első világháború, az 1919-es kommün, a Szovjetunió és a vesztes Németország jóvoltából, ahol az érzékeny semmit, Isten hallgatását emelték a Bauhaus zászlajára…

Creation is to be continued

1989 őszén alakult meg a Kós Károly Egyesülés, hogy a környezetalakítás területéről kiindulva tegyen kísérletet egy új típusú, Rudolf Steiner tanait követő társadalmi szervezet megformálására. A Magyarországon akkor már 25 éve létező, magának egyre növekvő szakmai és általános elismerést kivívó szerves építészet mögött rejlő impulzust…

The example

Huszonhét esztendővel ezelőtt, negyvennyolc éves korában a Váci Művelődési Házban rendezett kiállításán többek között ezekkel a sorokkal köszöntöttem Makovecz Imrét, az akkor is már több volt, mint nagyreményű építész barát. „Most csak a példa fontos! – csak a példa. A steineri élő antropomorfia, a lechneri jelkép-üzenet, Csete ég-föld lebegése…

Standard community

A Kecske utcai irodaházat mint tervező Makovecz Imre jegyzi, de a munkában minden bent lakó építész társaság részt vett, magát az építést pedig egy általuk sokszor foglalkoztatott vállalkozás, a Bausystem végezte. Turi Attila, Csernyus Lőrinc, Siklósi József voltak a legaktívabbak. Sokáig hátráltatta az építkezést az udvar közepén talált kis ókori temető…

Tradition renewed

Székelyföld tája, természeti értékei és kincsei élő örökségünk. A táj, amely a természeti világ és az ember egymásra hatásában formálódik, a tájban élő közösségek sorsával függ össze. Az erdőkben, kaszálókban és rétekben gazdag, rendkívüli szépségű tájban gyökerezik a hagyományos székely falu. Ahány táj, annyiféle településkarakter.

On the 75th Birthday of Imre Makovecz

Makovecz mester elmélyült látomásos alkotó és szenvedélyes közösségi ember egyszerre. Nagy formátumú építészként mesterien oldja fel ebben a kettős szerepben rejlő ellentmondást. A társadalomnak szakmájával szemben jogosan megfogalmazott elvárásait elsődlegesnek tartva, képes azokat összeegyeztetni az egyén belső, isteni eredetű…

Philosophy

If someone has not seen Forum Romanum drawn in line with the laws of perspectives – as perfectly as Piranesi drew it –, and draws people ten times smaller than their actual size, s/he gets a picture of Rome as if it had been built by giants several thousand years before the foundation of Rome. If someone draws the church of Vesta virgins with its three-quarters dug…

Organic Archiecture

Sajnálom, hogy hirtelen közbejött akadályok miatt nem vehetek részt a magyar élő építészetnek szentelt kongresszuson, amelyet a Piliscsabai Katolikus Egyetemen rendeznek meg, amelynek campusán éppen az általam Makovecz Imre főművének tartott Auditorium Maximum is áll. A jókívánságokkal együtt egy rövid hozzászólást is szeretnék küldeni…

Memento Mori

Október 8-án, Szaturnusz napján helyezték a koporsót a sírba. Makovecz Imre földi maradványai át lettek adva az elemeknek. Lelki lénye elbúcsúzott az érzéki élettől és egy másik szférába lépett át. Itt maradt azok fájdalmában, akiket elhagyott, azokban a gondolatokban és érzésekben, amelyeket felkeltett bennünk, amit gondolni és érezni tudtunk…