• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • A Magyar Tájépítészek Szövetségének felhívása

  A MATE Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet által gesztorált szakokon évente 100 -150 hallgató írja meg záródolgozatát (szakdolgozat/diplomaterv). Az angol nyelvű tájépítészet és kertművészet mesterképzési szakon angol nyelven készülnek a diplomatervek. 

  Keressük azokat a kedves szakmabelieket, akik szívesen vállalnák ezen záródolgozatok (szakdolgozat/diplomaterv) bírálatát magyar és/vagy angol.

  A záródolgozatok bírálati időszaka az őszi félévben november 15-december 15., a tavaszi félévben május 15 – június 15. 

  A bírálati munka önkéntes, sajnos nem tudunk anyagi ellenszolgáltatást biztosítani.

  Kérjük, 2023. november 10-ig jelezzen vissza Intézetünk e-mail címére (tajepiteszet@uni-mate.hu), amennyiben együttműködne intézetünkkel a bírálatok elkészítésében. Kérjük azt is jelezze, ha angol nyelven is tudja vállalni záródolgozat bírálatát.