• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • A volt Bányakórház területének hasznosítása

  Tervpályázat a volt Bányakórház területének hasznosítására, Tatabánya

  banyakorhaz_palyazat

  A volt Bányakórház 2800 Tatabánya, Semmelweis u. 2-4. (hrsz.: 2090/2) szám alatt található. A tervezési feladat a meglévő, leromlott állapotú épületek elbontásával kialakuló terület hasznosítási lehetőségeinek feltárása, egy élhető, a felvidéki bányászvárosok hangulatát idéző, kisvárosias beépítésű, társasházas lakóterület kialakítása, piacképes lakásméretek létesítésével olyan lakóközösségek kialakítása, amely hosszútávon biztosítja megállapodott és helyben maradó családok életterét. Így lehetőséget kell teremteni egyaránt az életüket kezdő, pályájuk elején álló fiatalok, a gyermekeiket nevelő családok és a megérdemelt nyugdíjas éveiket töltő töredék családok elhelyezésére. Fő célként a 60-90 m2 közötti lakások létrehozását jelöljük meg, de támogatjuk a generációs lakásokká alakítható alaprajzok kialakítását is.

  A fenti ingatlanfejlesztést az Önkormányzat és a piaci szereplők/vállalkozók együttműködésével képzeljük el, melynek eredményeképpen egynegyed-, legfeljebb egyharmad részben tisztán önkormányzati tulajdonú, nem szociális bérlakások és társasházi öröklakások is létesülnek majd.

  A tervezési területet Észak-kelet felől a Semmelweis utca, Dél-kelet felől a Cseri utca, Délnyugat felől 2089/6 hrsz-ú parkoló és a 2086/4 hrsz-ú közút, északnyugat felől a 2094 hrsz-ú közút határolja. A területre érvényes építési előírásokat a hatályos Szabályozási Terv és a Tatabánya Óváros védett épületek és környezetük helyi építési szabályzatáról szóló 14/2005 (III. 31.) önkormányzati rendelet az alábbi paraméterekkel szabályozza:

  – övezeti besorolása: Vt-5
  – beépítési módja: szabadonálló vagy oldalhatáron álló
  – beépíthetősége: max. 30 %,
  – építménymagassága: max. 10,0 m, a kórházi főépület kialakult,
  – kialakítható telekterülete: min. 1.500 m2
  – a Semmelweis úti saroktelkeknél 600 m2
  – zöldfelülete: min 20 %.

  A pályaművek értékelésének szempontjai

  A benyújtott vázlattervi dokumentációkat a kiírási céloknak való megfelelősége alapján bírálják el. A Bíráló Bizottság vizsgálja a bemutatott tervek beépítésének gazdaságosságát, újszerűségét, a tervezett lakástípusok otthonosságát, változatosságát, esetleges variálhatóságát, az építészeti kialakítás esztétikai értékét, a városkép alakításának minőségét, a belső közlekedési rendszer környezetre gyakorolt hatásait, a tervezett épületek és a közösségi, illetve
  intim terek és kertek együttes hatását, a fejlesztési projekt megvalósíthatóságát és fenntarthatóságát, valamint annak környezet-tudatosságát.

  A benyújtandó munkarészek tartalmi, formai követelményei

  Beadandó munkarészek, alaki előírások (minden helyszín tervét különálló csomagban!):

  – Beépítési helyszínrajz, környezetalakítási terv M = 1:500 léptékben.
  – Eltérő épülettípusok alaprajzi sémái szintenként M = 1:500 léptékben.
  – Eltérő lakástípusok alaprajzai M = 1:100 léptékben.
  – A megértéshez szükséges, de legalább két metszet M = 1:200 léptékben.
  – Eltérő homlokzatok M = 1:200 léptékben.
  – Legalább három (egy madártávlati és két természetes nézőpontból készített) látványterv az épületegyüttesről és a környezetéről.
  – Legfeljebb 3 gépelt oldalas műszaki leírás a terv koncepciójának és a rajzokról le nem olvasható információknak ismertetésére, melynek kivonata szerepeljen a tervlapok valamelyikén is. A pályaműveket magyar nyelven kell elkészíteni!

  A csomagban benyújtandóak:
  – a 70/100 cm méretű, 5 mm-es habkartonra kasírozott tervlapok, a kinyomtatott és összetűzött műszaki leírás és a zárt boríték, benne a tervek és a műszaki leírás PDF változatát tartalmazó CD/DVD adathordozó, a kitöltött adatlap és a szabadalmi oltalomról szóló nyilatkozat.
  – A tervlapokat, zárt (sérülésektől védő csomagolásban) kell benyújtani.

  A benyújtott pályaterv maximum három tervlapot tartalmazhat.
  Minden tervlapon és a műszaki leírás címlapján fel kell tüntetni az „A volt Bányakórház területének hasznosítása – 2016.” feliratot, a tervlap sorszámát, valamint a rajzokon ábrázolt munkarész megnevezését, léptékét és az esetleges jelmagyarázatot.

  A pályázatok (pályaművek) vagy részvételi jelentkezések benyújtásának határideje:
  2016. február 15., 24:00 óra

  Díj(ak)ra vonatkozó információk

  „A volt Bányakórház területének hasznosítása – 2016.” elnevezésű tervpályázat díjazására bruttó 2.500.000 Ft áll rendelkezésre. A Bíráló Bizottság a beérkezett pályaművek egymáshoz viszonyított értéke alapján tesz javaslatot a pályázat sorrendjére úgy, hogy a díjazás mértéke bruttó 1.000.000 Ft-nál magasabb illetve bruttó 250.000 Ft-nál alacsonyabb nem lehet. Megfelelő mennyiségű és színvonalú pályamű beérkezése esetén a testület a rendelkezésre álló teljes összeget kiosztja. A Kiíró az első helyre rangsorolt pályamű szerzőjét kéri fel az engedélyezési terv elkészítésére szóló hirdetmény nélküli, tárgyalásos ajánlattételi eljárásra. Amennyiben az az eljárás eredménytelenül zárul, akkor a második-, újabb eredménytelenség esetén a harmadik helyre rangsorolt terv szerzőjével kezdeményez azonos eljárást.

  A Bíráló Bizottság

  Schmidt Csaba polgármester (Tatabánya M.J.V.) a Bíráló Bizottság elnöke
  Vikár András DLA építész a Bíráló Bizottság társelnöke
  Damokos László építész (városi főépítész) a Bíráló Bizottság tagja
  Dankó Kristóf építész (KEM Építész Kamara) a Bíráló Bizottság tagja

  Információ: foepitesz@tatabanya.hu
  Kapcsolattartó személy: Damokos László főépítész