• ремонты от компании StroySila
 • укладка тротуарной плитки
 • Az Istenek visszatérése

  Berlin, Martin-Gropius Bau, 2008. december 1. – 2009. július 5.

  A berlini Altesmuseum ovális terme Sao Paolóban

  A berlini Altesmuseum ovális terme Sao Paolóban

  Az év tárlata lenne a Gandhara, ha a Pergamon Múzeumban nem éppen most állítanák ki az Istenek visszatérése c. 200 darabos, az 1930-as évekre összeállított, egykori „Berlini Olümposz”, 70 évig ládába zárt antik anyagát – egy része 58-ban Moszkvából jött haza. E kiállítások az antik műtörténet és a jelen történelem szempontjából jól összeillik: a háborús rongálódás, a megsemmisülés veszélyének elhárítása generálta mindkettőt.
  A Múzeumsziget antik gyűjteményei a város szívében a világ egyik legjelentősebb „képzési központjának” tekinthetőek. Anyagaikra is számítva a felvilágosodás szellemében, annak „a kultúrák sokszínűsége iránt érzett tudományos kíváncsiságát” folytatandó, 1999 óta dolgoznak egy ún. Humboldt-Fórum kiépítésén. Ennek az egyetem, a régi múzeumok és a (sok vita eredőjeként) újjáépítendő Schloss a fő elemei. Utóbbi kínálatával nyitnnák ki a Múzeumsziget nagyrészt antik tematikáját – csak a Pergamóniban 1M néző járt tavaly. A tervezett Fórum a Föld összes nagy kultúrája közötti dialógust szolgálná. Egyik első lépése Berlin és Sao Paolo kooperációja: a ládákban romló Istenek restaurálása és az azt követő utazótárlat. A 90 márványszobor és 100 bronz, agyag és egyéb figura rendbehozását egy brazil alapítvány finanszírozta. Ott az installációhoz felépítettek egy centrális termet – mely az Altes Museum Rotundáját idézte –, a Pergamoni Oltár nyers kubusát, és egy antik villa átriumát.
  Sao Paolo Brazilia legnagyobb, erős német gyökerekkel rendelkező világvárosa, ahol a kiállítást 99 nap alatt negyedmillióan látták, a sikerre tekintettel még egy Rio de Janeiroi megállót is be kellett iktatni. A projekt 2004-ben indult. Két évig folyt az 1940 óta pincékben kallódó anyag restaurálása. A múzeumi raktárak felelősségteljes megnyitása és utaztatása ma jelentős logisztikai feladat. Ezzel válik lehetővé, hogy a mozdíthatatlannak tartott „fétisek” rekonstrukcióját-állagmegóvását a közgondolkodás is elfogadja. A német-brazil közös program kommunikálja a Humboldt-Fórum céljait és egyúttal az elkészültekor vátható megrázkódtatást is. Hiszen 130-160 éven át e múzeumi kincsek alig mozdultak. Igaz, egyelőre a Schloss újjáépítése késlekedik. Mert a roppant épülettömeg súlya megemelné a Spree által körülölelt Múzeumsziget talajvízszintjét, és annak felhajtóereje közvetlenül veszélyeztetheti a szemben álló Dóm állékonyságát – sokak szerint akár katasztrófát is okozhat.

  Szegő György

  Márvány relief Apolló és Artemisz alakjával, Kr. e. 1. sz.

  Márvány relief Apolló és Artemisz alakjával, Kr. e. 1. sz.